bl8

         ระบบลำเลียงแสง BL8: XAS เป็นระบบลำเลียงแสงที่ใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ เป็นเทคนิคที่ใช้แสงซินโครตรอนในย่านรังสีเอกซ์ที่สามารถปรับค่าพลังงานได้ (ระหว่าง 1,250 – 10,000 eV) เพื่อศึกษาโครงสร้างอะตอมรอบๆธาตุที่สนใจ โดยสามารถศึกษาได้ตั้งแต่ธาตุแมกนีเซียม (Z=12) ขึ้นไป

         เทคนิคนี้ยังใช้ในการระบุสถานะออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบ จำแนกชนิดสสารที่มีองค์ประกอบธาตุชนิดเดียวกัน รวมถึงศึกษาลักษณะพันธะเคมี สมมาตร โคออดิเนชัน และโครงสร้างอะตอมเฉพาะบริเวณอย่างละเอียด ธาตุที่ถูกศึกษากันอย่างแพร่หลายที่สถานีทดลองระบบลำเลียงแสงที่ 8 ได้แก่ กลุ่มธาตุโลหะทรานซิชันแถวแรกและโลหะหนัก ซึ่งอยู่ในงานวิจัยด้านต่างๆ หลายด้าน เช่น เซรามิกส์ไฟฟ้า สารเร่งปฏิกิริยา สารกึ่งตัวนำ เซลล์เชื้อเพลิง และวัตถุโบราณ รวมถึงกลุ่มธาตุแคลเซียม ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัสในสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  เป็นต้น

ตารางธาตุแสดง absorption edge ที่สามารถวัดได้ที่ BL8

alt
 
ติดต่อ
ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง ดร. วันทนา คล้ายสุบรรณ์ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ดร. เพ็ญพิชชา อมรภัทรกิจ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ นางสาว ศุภานัน ลาภบุญเรือง (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ นางสาว ชนากานต์ ชลสุข (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ นาง วีรญา วงษ์เตปา (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
โทรศัพท์ (+66) 44-217040 ext. 1671-1672

bl8

apply-bl8
bl82

สิ่งแวดล้อม

การใช้พืชบำบัดสารมลพิษในดินโดยกระบวนการ Phytoremediation การใช้ความสามารถของพืชเพื่อบำบัดสารมลพิษเพื่อลดอันตราย ทั้งในดิน น้ำ และอากาศนั้น เป็นการบำบัดที่มีค่าดำเนินการต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้ได้สำรวจบริเวณเหมืองสังกะสี ที่...

การแพทย์

การศึกษาองค์ประกอบของธาตุในก้อนนิ่วจากไตของมนุษย์ โรคนิ่วไตเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบมากทั่วโลก และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ การมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ การทำงานของไตเสื่อมลง และอาจร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ชนิดของนิ่วมีด้วยกันหลายชนิด...

มรดกวัฒนธรรม

การศึกษาลูกปัดไทยโบราณอายุ 1300-2000 ปี ลูกปัดแก้วโบราณสีแดงที่มีอายุประมาณ 1300-2000 ปี เป็นมรดกโลกที่สำคัญ ซึ่งถูกค้นพบในบริเวณชายฝั่งตะวันตก ทางตอนใต้ของประเทศไทย ในจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและระนอง...

kmslrikmslri2


11
bl1 1
bl1 2
bl1 3
bl2 2 2
bl3 2
bl4 1
b5 1W 3
b5 2 2
b5 3 3
b6
bl7 2
bl8


p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

 


stap
training

3g


Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล