คณะอนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ (International Advisory Committee) เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านซินโครตรอนจากห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอนทั่วโลก มีหน้าที่ประเมินการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รวมทั้งให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการดำเนินงาน และการวางแผนงานของสถาบัน ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในระดับนานาชาติ

 

         คณะอนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ มีการประชุมที่นครราชสีมาอย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้ง เพื่อประเมินและให้คำปรึกษา โดยรายงานผลไปยังคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ

 

image001

Prof. Dr. Franz-Josef Hormes

Professor Center for Advanced Microstructures & Devices, Louisiana State University, USA

 image002

Prof. Dr. Andrew Harrison

Chief Executive, Diamond Light Source, UK

 image003

Dr. David Cookson

Group Leader, Industry Engagement, Australian Synchrotron, Australia

 image004

Prof. Dr. M.R. Jisnuson Svasti

Head,  Biochemistry Laboratory, Chulabhorn Research Institute, Thailand

image005

Dr. June Rong Chen

Research Scientist, Instrumentation Development Division, National Synchrotron Radiation Research Center, Taiwan
image008

Prof. Dr. Åke Anderson

Researcher, MAX IV Laboratory, Sweden

image006

Prof. Jim Clarke

Magnetics and Radiation Sources Group Leader, Daresbury Laboratory, UK

image009

Dr. Takahiro Watanabe

Group Leader, Operation and Beam Dynamics Group, Accelerator Division, Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI), Japan

image007

Prof. Dr. Thiraphat Vilaithong

Executive Director, Thailand Center of Excellence in Physics, Thailand

Go to top