ข่าวสำคัญ

IMG 9545

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ วางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ ห้องออดิทอเรียม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

...

ข่าววิทยาศาสตร์ทั่วไป

Nobel

 

ประกาศผลรางวัลเกือบครบทุกรางวัลแล้ว สำหรับรางวัลโนเบลประจำปี 2021 โดยเริ่มประกาศผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม และประกาศผลรางวัลสุดท้ายเป็นรางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ ส่วนผลรางวัลสาขาวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 สาขาครบทุกสาขาแล้ว

...

ข่าววิจัย

01 new

 นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างฟิล์มบางอะลูมิเนียมไนไตรด์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาวัสดุอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของสถาบันฯ ครอบคลุมเครื่องมือพื้นฐาน ไปจนถึงเครื่องมือขั้นสูงอย่างครบวงจร เพื่อนำไปสู่การออกแบบและสร้างฟิล์มบางอะลูมิเนียมไนไตรด์ให้มีโครงสร้างตามต้องการ ส...

ข่าวพัฒนา

facebook สวนงานการผลต จากกองทพหลงงานวจ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย นับแต่การยืนยันพบผู้ป่วยนอกประเทศจีนเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 แม้ไทยจะรับมือการแพร่ระบาดในช่วงแรกได้ค่อนข้างดี แต่ก็เกิดการแพร่ระบาดที่ยากจะควบคุมหลายระลอก ขณะเดียวกันก็มีความต้องการในหลายๆ ด้านเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตั้งแต่วิธีการป้องกันการติดเชื้อ วิธีการรักษา บุคลากรทางการแพทย์ สถานที่...

ข่าวเยี่ยมชม/ข่าวกิจกรรม

banner BL8 traning final1

  

โครงการอบรม “BL8 Users & Internal Training: Artemis EXAFS Fitting”

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Virtual Conference Meeting)

ในวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุม A402 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

...

S 58703914

นครราชสีมา : วันที่ 10 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งประเทศออสเตรเลีย (ANSTO) เพื่อขยายเวลาความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรจากที่เคยลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันก่อนหน้านี้ โดยมีผลต่อไปจนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2569

...

Main Menu

S 9175101th s2021info covid193GeV V4apply2 activitis bdsjobpurchasecartvisit complaintstaff

 

 

 

Facebook LikeBox

Go to top