Menu
   

ข่าวสำคัญ

DSC06556 15

ซินโครตรอนไทยแลนด์ร่วมกับ Diamond Light Source สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนชั้นนำของโลกจากสหราชอาณาจักร จัดการอบรมภายใต้ความร่วมมือกองทุนนิวตันด้านเทคนิคการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ให้กับบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

...

46759363 2030415567005777 8500628748603752448 o

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำโดย ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำนวยการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนา ฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย(Development of Crude Oil and Relevant Oil Product Fingerprint Library in Thailand)

 

S 65167382

Prof. Yong-Bing TANG ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย “Functional Thin Films Research Center” จาก Shenzhen Institutes of Advanced Technology (SIAT), CAS สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ข่าววิจัย

22 2

โดยปกติกลีเซอรอลดิบที่ได้จากจากกรรมวิธีทรานเอสเทอร์ริฟิเคชันของน้ำมันพืชให้กลายเป็นน้ำมันไบโอดีเซล มักจะประกอบไปด้วยสารปนเปื้อนต่างๆ เช่น น้ำ เมทานอล น้ำมันไบโอดีเซล และกรดไขมันชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังพบเกลือของตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น Na+, K+, Cl-, และ SO42- ละลายปนอยู่ในกลีเซอลรอลดิบ ส่งผลให้กลีเซอรอลที่ได้มีคุณภาพต่ำ ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อ

...

ข่าวพัฒนา

1122

แสงซินโครตรอนผลิตจากเครื่องเร่งอนุภาคมีประจุชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ แสงซินโครตรอนที่ผลิตจากเครื่องดังกล่าว ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโครงสร้างระดับโมเลกุลและอะตอมในเชิงลึก ซึ่งแสงซินโครตรอนช่วยตอบโจทย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มากมายจึงมีผู้เข้าใช้บริการแสงที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) เป็นจำนวนมาก ความปลอดภัยในการใช้แสงซินโครตรอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สถาบันฯ ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

...

ข่าวเยี่ยมชม

S 9428998

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน1 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน และ นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

Main Menu

S 9175101 th s2016beamtimeactivitisbdsjobpurchasecartvisitcomplaintstaff

Facebook LikeBox

Go to top