Menu
   

ข่าวสำคัญ

DSC 0781

ซินโครตรอน และ โรงเรียนจิตรลดา ร่วมจัดกิจกรรม “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย... ท่องแดนซินโครตรอน ครั้งที่ 4” สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มุ่งหวังให้เรียนรู้และทำความรู้จักกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนผ่านกิจกรรมต่างๆ ปลูกฝังการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ และการแสดง Science Show ที่พาเด็กๆ ไปรับรู้ถึงความทรงพลังของคลื่นเสียง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

...

IMG 0223

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบบุคลากรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในเวทีการประชุมประชาคม วท. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

...

w wason 20181031 00024

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ “นักวิทย์รุ่นใหม่ นำไทยไปด้วยกัน – Reinventing Thailand @ Young Scientists” จำนวน 500 คน เพื่อนำเสนอและมอบสมุดปกขาวการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) ต่อนายกรัฐมนตรี โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

...

ข่าววิจัย

22 2

โดยปกติกลีเซอรอลดิบที่ได้จากจากกรรมวิธีทรานเอสเทอร์ริฟิเคชันของน้ำมันพืชให้กลายเป็นน้ำมันไบโอดีเซล มักจะประกอบไปด้วยสารปนเปื้อนต่างๆ เช่น น้ำ เมทานอล น้ำมันไบโอดีเซล และกรดไขมันชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังพบเกลือของตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น Na+, K+, Cl-, และ SO42- ละลายปนอยู่ในกลีเซอลรอลดิบ ส่งผลให้กลีเซอรอลที่ได้มีคุณภาพต่ำ ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อ

...

ข่าวพัฒนา

1122

แสงซินโครตรอนผลิตจากเครื่องเร่งอนุภาคมีประจุชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ แสงซินโครตรอนที่ผลิตจากเครื่องดังกล่าว ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโครงสร้างระดับโมเลกุลและอะตอมในเชิงลึก ซึ่งแสงซินโครตรอนช่วยตอบโจทย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มากมายจึงมีผู้เข้าใช้บริการแสงที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) เป็นจำนวนมาก ความปลอดภัยในการใช้แสงซินโครตรอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สถาบันฯ ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

...

ข่าวเยี่ยมชม

S 9428998

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน1 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน และ นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

Main Menu

S 9175101 th s2016beamtimeactivitisbdsjobpurchasecartvisitcomplaintstaff

Facebook LikeBox

Go to top