ข่าวสำคัญ

169092366 3963752873672027 5594335710827148388 n

 

      6 หน่วยงานวิทยาศาสตร์ชั้นนำ จับมือ 6 สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศไทย สร้าง “ดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทย” หวังใช้เทคโนโลยีอวกาศ พัฒนาคน พัฒนาชาติ เปลี่ยนประเทศจาก “ผู้ซื้อ” เป็น “ผู้สร้าง” พร้อมดึงเอกชน หนุนสตารท์อัพ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย สร้างแรงบันดาลใจให้คนในชาติ

...

166544865 3947960465251268 4685036433373223644 n

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมจัดแสดงหน้ากากอนามัยจากผ้าไหม ผลงานต่อยอดจากการงานวิจัยในการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนผลิตหน้ากากผ้าทดแทนหน้ากากทางการแพทย์ ภายในงานมหกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเส้นไหมและผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ ซึ่งรวมผลิตภัณฑ์ไหมและสินค้า OTOP ของทุกภูมิภาค ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

...

ข่าววิจัย

 ไขปรศนาสสนลกปดแกวโบราณยคทวารวดจ

          คณะนักวิจัยนำโดย รศ.ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้คัดเลือกตัวอย่างลูกปัดแก้วขนาด 2-5 มม. ที่มีสีแตกต่างกันคือ สีเขียว เหลือง ดำ น้ำเงิน ฟ้า จากหลุมฝังศพ 4 แหล่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดสระแก้ว มาทำการศึกษาด้วยเทคนิค X...

ข่าวพัฒนา

งานวศวกรรมไทยซนโครตรอน จากสรางใชเองส 

     จากการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการพัฒนาระบบลำเลียงแสง ณ Solaris ซินโครตรอน สาธารณรัฐโปแลนด์ เมื่อปลายปี 2561 จึงก่อเกิดโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาส่วนประกอบพร้อมซอฟต์แวร์สำหรับระบบลำเลียงแสงซินโครตรอนย่านรังสีเอกซ์ขึ้น (The development and the fabrication of components and the necessary software for synchrotron radiation X-ray Beamlines)

...

ข่าวกิจกรรม

 

IMG 2615

     สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันฯ ประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ สรงน้ำพระ และไว้อาลัยแด่ผู้มีคุณูปการต่อสถาบันที่ล่...

ข่าวเยี่ยมชม

IMG 2332

            พลอากาศตรี ชนินทร เฉลิมทรัพย์ เสนาธิการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะอาจารย์และผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 62 จำนวน 98 นาย เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดยมี รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผู้บริหาร นักวิจัยและวิศวกร ให้การต้อนรับ และได้นำชมพันธกิจต่างๆ ของสถาบัน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามและห้องปฏิบัติการสนับสนุนทางเทคนิคและวิศวกรรม

...

Main Menu

S 9175101th s2016info covid193GeV V4apply2 activitis bdsjobpurchasecartvisit complaintstaff

 

 

 

Facebook LikeBox

Go to top