ข่าวสำคัญ

IMG 4582

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ... ท่องแดนซินโครตรอน ครั้งที่ 5”

IMG 4322

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดย นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร ตัวแทนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ขึ้นรับโล่รางวัล ในงานThe 16th Annual International Business Awards

ข่าววิจัย

ข่าวพัฒนา

31

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

slri2 150px RMUTI KORAT

...

ข่าวกิจกรรม

IMG 6076

              ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำนวยการ  และคณะผู้บริหาร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมหารือการกำหนดกรอบงบประมาณประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2563 ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยชมห้องปฏับัติการแสงสยาม และผลงานเด่นของของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนอีกด้วย

...

ข่าวเยี่ยมชม

        

       IMG 5565

   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ พลตรีไพศาล งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทหาร สำนักวิชาการป้องกันประเทศ

Main Menu

Facebook LikeBox

Go to top