โปรดทราบ…..

เนื่องจากสถาบันวิจัยแสงซินโตรตรอน มีเกณฑ์และเงื่อนไขด้านเวลา ในการพิจารณาจัดตารางเวลาการเยี่ยมชม

ดังนั้น โปรดลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 

ไม่เช่นนั้น สถาบันฯ อาจไม่สามารถตอบรับความประสงค์ของท่านได้ 

         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) เปิดบริการให้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ในทุก " วันพฤหัสบดี " (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันละ 2 รอบ ดังนี้

1. รอบเช้าเวลา 10.00 – 11.30 น.

2. รอบบ่ายเวลา 13.30 – 15.00 น.

** แต่ล่ะรอบ ไม่เกิน 150 คน

         การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในแต่ละรอบ ประกอบด้วยกิจกรรม การชมวีดีทัศน์เพื่อแนะนำ สซ. และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม เพื่อสัมผัสการปฏิบัติงานจริงของนักวิจัยระดับมืออาชีพ ผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม สามารถเลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการเข้าเยี่ยมชม ได้จากตารางด้านล่าง คลิกที่ปุ่ม เปิดจองรอบ  ทั้งนี้ "ขอความกรุณาติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน"

         ระบบแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาดูงานนี้เป็นเพียงการแจ้งข้อมูลเบื้องต้น ไม่ใช่การตอบรับการขอเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯโดยอัตโนมัติ ซึ่งในการตอบรับการขอเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯนั้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1333,1444,1446,1542 หรือ ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ยอมรับและเข้าจองรอบเยี่ยมชม

Go to top