โปรดทราบ…..

เนื่องจากสถาบันวิจัยแสงซินโตรตรอน มีเกณฑ์และเงื่อนไขด้านเวลา ในการพิจารณาจัดตารางเวลาการเยี่ยมชม

ดังนั้น โปรดลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 

ไม่เช่นนั้น สถาบันฯ อาจไม่สามารถตอบรับความประสงค์ของท่านได้ 

         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) เปิดบริการให้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ในทุก " วันพฤหัสบดี " เริ่มเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันละ 2 รอบ คือ

1. รอบเช้าเวลา 10.00 – 11.30 น.

2. รอบบ่ายเวลา 13.30 – 15.00 น.

** แต่ล่ะรอบ ไม่เกิน 150 คน

         การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในแต่ละรอบ ประกอบด้วยกิจกรรม การชมวีดีทัศน์เพื่อแนะนำ สซ. และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม เพื่อสัมผัสการปฏิบัติงานจริงของนักวิจัยระดับมืออาชีพ ผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม สามารถเลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการเข้าเยี่ยมชม ได้จากตารางด้านล่าง คลิกที่ปุ่ม เปิดจองรอบ ทั้งนี้ "ขอความกรุณาติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน"

         ระบบแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาดูงานนี้เป็นเพียงการแจ้งข้อมูลเบื้องต้น ไม่ใช่การตอบรับการขอเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯโดยอัตโนมัติ ซึ่งในการตอบรับการขอเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯนั้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1333,1444,1446,1542 หรือ ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ยอมรับและเข้าจองรอบเยี่ยมชม

Go to top