ข่าวสำคัญ

1 IPAC22

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการระดับโลกด้านเครื่องเร่งอนุภาค IPAC’22 จัดโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการสนองแนวพระราชดำริ ฯ ความก้าวหน้าทางด้านเครื่องเร่งอนุภาคของประเทศไทย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

...

ข่าววิทยาศาสตร์ทั่วไป

 FB Heps

นับตั้งแต่ปฏิบัติการพัฒนาจีนใหม่ ที่จีนเริ่มเปิดประเทศในช่วงปี ค.ศ. 1978 จีนดำเนินการปฏิรูปประเทศ โดยเริ่มจากการแก้ปัญหาความยากจนล้าหลังและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรไปสู่การอยู่ดีกินดี จนสามารถก้าวสู่การเป็นประเทศทันสมัยและเป็นผู้นำของโลก ตามหลังพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริ...

ข่าววิจัย

Yolk

 

“ไข่แดง” เป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารและขนมหลายอย่าง เช่น น้ำสลัด เค้ก สังขยา ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด และมีคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยเป็นตัวประสานหรืออิมัลซิไฟเออร์ให้ส่วนผสมที่ไม่เข้ากันอย่างน้ำและน้ำมันผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้ และยังช่วยให้อาหารคงตัว ทั้งนี้การเก็บรักษาไข่แดงไว้ได้นานและคงคุณภาพนั้นมีความสำคัญมากต่ออุตสาหกรรมอาหาร และเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยประเมินอายุการเก็...

ข่าวพัฒนา

facebook template

ระบบสุญญากาศเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการผลิตแสงซินโครตรอน แต่ “ความชื้น” เป็นอุปสรรคในการสร้างสภาวะสุญญากาศ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนจึงมีกระบวนการอบไล่ความชื้น เพื่อสร้างสภาวะสุญญากาศในท่อหรือห้องสุญญากาศ (vacuum chamber) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้ต้องทำหลังการประกอบหรือซ่อมบำรุงระบบสุญญากาศของเครื่องเร่งอนุภาคและระบบลำเลียงแสงซินโครตรอน

...

ข่าวเยี่ยมชม/ข่าวกิจกรรม

3 Award IPAC2022 Xiaobiao Huang

เชิดชูเกียติ 3 นักวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องอนุภาคผู้มีผลงานโดดเด่น และสร้างคุณประโยชน์แก่วงการ ทั้งผู้สร้างคุณประโยชน์ยาวนาน และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่เริ่มสร้างสรรผลงานที่มีประโยชน์ โดยมอบรางวัลภายในงานประชุมวิชาการเครื่องเร่งอนุภาคระดับโลก IPAC’22 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

...

             

 

1654232156786 

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นตัวแทนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

...

Main Menu

S 9175101th s2021 info covid19 info TAS

3GeV V4apply2 activitis bdsjobpurchasecartvisit complaintstaff

 

 

 

Facebook LikeBox

     
Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล