ข่าวสำคัญ

3

      สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เกิดขึ้น โดยวิศวกรของสถาบันฯ ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสุญญากาศ เทคโนโลยีแหล่งจ่ายกำลัง เทคโนโลยีควบคุม และเทคโนโลยีแม่เหล็ก ที่มีอยู่ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนมาใช้ในการสร้างตู้สำหรับครอบเตียงผู้ป่วยแบบความดันลบ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อดังกล่าว ซึ่งอาจจะกลับมาแพร่ระบาดในประเทศไทยอีกครั้ง รวมถึงป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคและช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์

...

IMG 0720B

         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (อง์การมหาชน) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นำโดย นายภูษณพงศ์ เครื่องกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความวิชาการ

ข่าววิจัย

1     2   3

 

          โลกแห่งการแข่งขันในธุรกิจปัจจุบัน นับว่ามีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะทำให้ธุรกิจเจริญเติบโต การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ต้องคำนึงถึง และในยุคที่...

ข่าวพัฒนา

           โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์และวัสดุดาวเทียมวิจัยอวกาศในสภาวะสุดโต่ง ดำเนินการภายใต้ โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium : TSC) ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีระดับความพร้อมทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในระดับสูงจำนวน 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน ) (สซ.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอื่น ๆ ที่มี...

ข่าวกิจกรรม

28963 แคปซลความดนลบ รพ.ขามทะเลสอ 200930

              ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ ผู้จัดการโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ นายเมธี โสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กิจการพิเศษ) / หัวหน้าส่วนความปลอดภัย นางสาวมาลี อัตต...

Main Menu

S 9175101th s2016info covid19 apply2 activitis bdsjobpurchasecartvisit complaintstaff

 

 

 

Facebook LikeBox

Go to top