Menu
   

ข่าวสำคัญ

DSC 0131

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบัน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๒ ปี

S 27836432

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ “CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018” ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน(CAS) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

csm erlenmeyer1 18fa0144b6 dr.เบยร

ดร. สุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ได้รับรางวัล Emil Erlenmeyer Medal 2018 จาก The Faculty of Graduate Center for Chemistry

ข่าววิจัย

Screenshot 6

การพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความงามโดยการนำเอาความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่โดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสำอางให้ดีขึ้นเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ครีมกันแดดก็เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาโดยอาศัยอนุภาคนาโน (Nanoparticle, NPs) ของสารโลหะออกไซด์ที่สามารถสะท้อนรังสียูวีเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดด

...

ข่าวพัฒนา

1122

แสงซินโครตรอนผลิตจากเครื่องเร่งอนุภาคมีประจุชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ แสงซินโครตรอนที่ผลิตจากเครื่องดังกล่าว ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโครงสร้างระดับโมเลกุลและอะตอมในเชิงลึก ซึ่งแสงซินโครตรอนช่วยตอบโจทย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มากมายจึงมีผู้เข้าใช้บริการแสงที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) เป็นจำนวนมาก ความปลอดภัยในการใช้แสงซินโครตรอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สถาบันฯ ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

...

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเยี่ยมชม

40390774 1912907155423286 1856289121643790336 o

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ คุณ หงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

...

Main Menu

S 9175101 th s2016beamtimeactivitisbdsjobpurchasecartvisitcomplaintstaff

Beam status

Facebook LikeBox

D1Annual Reviews 2016 2017usergroupcall

Go to top