ข่าวสำคัญ

IMG 9855

           รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้ประเทศใสสะอาด เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

...

กระบวนการทดสอบ2

             สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการพัฒนาดาวเทียมเพื่อการสำรวจอวกาศ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร.

ข่าววิจัย

หนากากผาไหม

งานวิจัยนี้เป็นการนำวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมาพัฒนาและยกระดับสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติที่เป็นวัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นหน้ากากทางการแพทย์ โดยการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสามมิติ

...

ข่าวพัฒนา

1612339227978

 

เทคโนโลยีเตาเชื่อมโลหะต่างชนิดแบบไร้ตะเข็บในภาวะสุญญากาศได้รับการพัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ1703001736)

...

ข่าวกิจกรรม

500832

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณ พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา

...

ข่าวเยี่ยมชม

IMG 0049

        สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ ดร.ศุภกร รักใหม่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (วิชาการ) ให้การต้อนรับ พลโท สงคราม ขุมทอง ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

Main Menu

S 9175101th s2016info covid193GeV V4apply2 activitis bdsjobpurchasecartvisit complaintstaff

 

 

 

Facebook LikeBox

Go to top