ข่าวสำคัญ

58933270 2260479070666091 3586773858004238336 o 2260479067332758

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 (AUM2019)

57246912 2258644364182895 6390899821640679424 n

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีนายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

...

ข่าววิจัย

rice 2074104 640

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี โดยนอกจากการนำมาบริโภคแล้ว ยังสามารถนำผลผลิตที่ได้จากข้าวในทุก ๆ ส่วนมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ทางด้านอาหารสัตว์ เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ข่าวพัฒนา

1122

แสงซินโครตรอนผลิตจากเครื่องเร่งอนุภาคมีประจุชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ แสงซินโครตรอนที่ผลิตจากเครื่องดังกล่าว ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโครงสร้างระดับโมเลกุลและอะตอมในเชิงลึก ซึ่งแสงซินโครตรอนช่วยตอบโจทย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มากมายจึงมีผู้เข้าใช้บริการแสงที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) เป็นจำนวนมาก ความปลอดภัยในการใช้แสงซินโครตรอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สถาบันฯ ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

...

ข่าวกิจกรรม

SRA NU 2019

การอบรม “Synchrotron Radiation Application on Food Agricultural and Environmental

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวเยี่ยมชม

DSCN1149

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย ครั้งที่ 3 "บรรพชนชื่นชีวิน ครั้งที่ 3 La 3ème Fête des Dinos : DinoLab" จัดโดย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จังหวัดนครราชสีมา กว่า 150 คน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

...

Main Menu

Facebook LikeBox

Go to top