ข่าวสำคัญ

IMG 4322

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดย นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร ตัวแทนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ขึ้นรับโล่รางวัล ในงานThe 16th Annual International Business Awards

70184511 2267558319965695 6128261656662245376 n

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยยุทธ์ ปรีชา วิศวกร 1 (ไฟฟ้ากำลัง) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เนื่องในโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทย

ข่าววิจัย

rice 2074104 640

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี โดยนอกจากการนำมาบริโภคแล้ว ยังสามารถนำผลผลิตที่ได้จากข้าวในทุก ๆ ส่วนมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ทางด้านอาหารสัตว์ เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ข่าวพัฒนา

31

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

slri2 150px RMUTI KORAT

...

ข่าวกิจกรรม

Main Menu

Facebook LikeBox

Go to top