ข่าวสำคัญ

 

LINE ALBUM 1052567 BE 1 240513 8


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) นำทีมนักวิทยาศาสตร์และอาจารย์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ ต.ตูม อ.ปักธงชัย หารืองานวิจัยต่อยอดให้แก่ วิสาหกิจชุมชน (วสช.) ภูชีวกะ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเพิ...

ข่าววิจัย

FB


แอนตาร์กติกาเป็นที่ตั้งขั้วโลกใต้ทางภูมิศาสตร์ เกือบทั้งหมดอยู่ในวงกลมแอนตาร์กติกและล้อมรอบด้วยมหาสมุทรใต้ มีพื้นที่ประมาณ 14 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก และเป็นสถานที่ที่ทั่วโลกร่วมใจกันอนุรักษ์ให้คงสถานะ “สถานที่สะอาดที่สุดในโลก” โดยกำหนดให้เป็นสถานที่ปราศจากผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ของม...

ข่าววิทยาศาสตร์ทั่วไป

FB เสนผมมนษยยคโรมน


“เมืองจูลิโอโปลิส” (Juliopolis) เป็นเมืองโบราณ ที่ปัจจุบันอยู่ในเขตนัลลิฮาน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากเมืองหลวงอังคารา ประเทศตุรกี และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ผ่านหลายยุคสมัยตั้งแต...

ข่าวพัฒนา

FBrobot


ในวงการการผลิตและอุตสาหกรรมต่างๆ มีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) อย่างแพร่หลาย เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรมีความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงสามารถลดภาระงานที่ต้องการการทำซ้ำได้ดี นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตหุ่นยนต์ในปัจจุบันมีความทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงขึ้นกว่าเทคโนโลยีในอดีต

...

ข่าวเยี่ยมชม/ข่าวกิจกรรม

BannerMicroXRF

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “micro-XRF imaging training course”
23 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา

 

                                                                      ประกาศรายชื่อผู้เข้ารวมกิจกรรมฯ    btn clickhere

 

...

BannerAUM2024 Final

  

การประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนครั้งที่ 12th ประจำปี พ.ศ. 2567
The 12th SLRI Annual User Meeting 2024: AUM2024
ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล พญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

...

Main Menu

th s2021 info covid19 info TAS

apply2 activitis bdsjobpurchasecartvisit complaintstaff

 

 

 

Facebook LikeBox