ข่าวสำคัญ

LINE ALBUM บอรด 220121 3

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำโดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถาบันฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันฯ โดย รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินของสถาบันฯ

ข่าววิทยาศาสตร์ทั่วไป

1 

          ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจากไต้หวันเชิญสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมโครงการสร้าง “แผนที่สามมิติของสมองมนุษย์” หลังเห็นความพร้อมด้านเทคนิคสร้างภาพถ่ายสามมิติด้วยแสงซินโครต...

ข่าววิจัย

ขวแบตเตอร

 

แบตเตอรี่ลิเทียมเป็นที่นิยมใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิทัล รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งไม่ว่าจะใช้งานรูปแบบใด เราต้องการแบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักเบา พกพาสะดวก มีความจุไฟฟ้ามาก และใช้เวลาชาร์จไม่นาน แต่ใช้งานได้ยาวนาน ความต้องการเหล่านี้คือโจทย์ให้นักวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่ โดยต้องวิเคราะห์ลงลึกไปถึงสมบัติของวัสดุที่นำมาผลิตเป็นแบต...

ข่าวพัฒนา

ซนโครตรอนพฒนาระบบอจฉรยะควบคม

ปัจจุบันวงการผลิตและอุตสาหกรรมด้านต่างๆ นำหุ่นยนต์เชื่อม (welding robot) และระบบอัตโนมัติมาใช้งานอย่างกว้างขวาง สำหรับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้จัดหาหุ่นยนต์เชื่อมมาใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของสถาบันฯ เช่น การเชื่อมโลหะสำหรับงานด้านระบบเชิงกลความแม่นยำสูง การผลิตและทดสอบระบบสุญญากาศ สำหรับการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคและสถานีทดลองรอบวงกักเก็บอิเล็กตรอน ซึ่งช่วยให้สามารถลดภาระของช่างเชื่อมโลหะได้ในกรณีที่มีงานเชื่อ...

ข่าวเยี่ยมชม/ข่าวกิจกรรม

IMG 3842

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรมการใช้งานระบบเคลือบกระจกสำหรับโครงการหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ (CTA) แก่เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยดาราสาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา พร้อมทั้งหารือการรื้อถอน ขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเคลือบกระจกฯ ซึ่งจะนำไปติดตั้งที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ จ.เชียงใหม่ ในเร็วๆ นี้

 

...

IMG 3499

พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะ ในการนำเยี่ยมชมสถาบันฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยมี รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) 

...

Main Menu

S 9175101th s2021info covid193GeV V4apply2 activitis bdsjobpurchasecartvisit complaintstaff

 

 

 

Facebook LikeBox

Go to top