ข่าวสำคัญ

 

139689681 3760569557323694 5210451198906518400 n

 

                   โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium : TSC) เป็นโครงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีระดับความพร้อมทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในระดับสูง 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน ) (สซ.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอื่น ๆ กว่า 10 หน่วยงานที่มีศักยภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นด้วยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของหน่วยงานงานภายในประเทศ และส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศอย่างยั่งยืน ในส่วนของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมีภารกิจ...

S 52945368

 

          วันนี้ (15 มกราคม 2564) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดําเนิน    ออกกําลังพระวรกายตามปกติ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

...

ข่าววิจัย

หนากากผาไหม

งานวิจัยนี้เป็นการนำวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมาพัฒนาและยกระดับสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติที่เป็นวัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นหน้ากากทางการแพทย์ โดยการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสามมิติ

...

ข่าวพัฒนา

           โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์และวัสดุดาวเทียมวิจัยอวกาศในสภาวะสุดโต่ง ดำเนินการภายใต้ โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium : TSC) ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีระดับความพร้อมทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในระดับสูงจำนวน 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน ) (สซ.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอื่น ๆ ที่มี...

ข่าวกิจกรรม

500832

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณ พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา

...

ข่าวเยี่ยมชม

IMG 0049

        สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ ดร.ศุภกร รักใหม่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (วิชาการ) ให้การต้อนรับ พลโท สงคราม ขุมทอง ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

Main Menu

S 9175101th s2016info covid193GeV V4apply2 activitis bdsjobpurchasecartvisit complaintstaff

 

 

 

Facebook LikeBox

Go to top