ข่าวสำคัญ

S 8151047

              สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแสดงนวัตกรรมเพื่อรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่าง “เอนก เหล่าธรรมทัศน์” ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม มทส. ชูหน้ากากอนามัยจากผ้าไหมโคราช การใช้กล้องความเร็วสูงทดสอบคุณสมบัติการป้องกันละอองไอจามซึมผ่านหน้ากากอนามัย การผลิตชุด PPE ใช้เองในประเทศ และการพัฒนาตู้ความดันบวก-ความดันลบเพื่อใช้คัดกรองและป้องกันเชื้อจากผู้ป่วย

...

169092366 3963752873672027 5594335710827148388 n

 

      6 หน่วยงานวิทยาศาสตร์ชั้นนำ จับมือ 6 สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศไทย สร้าง “ดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทย” หวังใช้เทคโนโลยีอวกาศ พัฒนาคน พัฒนาชาติ เปลี่ยนประเทศจาก “ผู้ซื้อ” เป็น “ผู้สร้าง” พร้อมดึงเอกชน หนุนสตารท์อัพ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย สร้างแรงบันดาลใจให้คนในชาติ

...

ข่าววิจัย

 ไขปรศนาสสนลกปดแกวโบราณยคทวารวดจ

          คณะนักวิจัยนำโดย รศ.ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้คัดเลือกตัวอย่างลูกปัดแก้วขนาด 2-5 มม. ที่มีสีแตกต่างกันคือ สีเขียว เหลือง ดำ น้ำเงิน ฟ้า จากหลุมฝังศพ 4 แหล่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดสระแก้ว มาทำการศึกษาด้วยเทคนิค X...

ข่าวพัฒนา

งานวศวกรรมไทยซนโครตรอน จากสรางใชเองส 

     จากการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการพัฒนาระบบลำเลียงแสง ณ Solaris ซินโครตรอน สาธารณรัฐโปแลนด์ เมื่อปลายปี 2561 จึงก่อเกิดโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาส่วนประกอบพร้อมซอฟต์แวร์สำหรับระบบลำเลียงแสงซินโครตรอนย่านรังสีเอกซ์ขึ้น (The development and the fabrication of components and the necessary software for synchrotron radiation X-ray Beamlines)

...

ข่าวกิจกรรม

 

IMG 2615

     สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันฯ ประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ สรงน้ำพระ และไว้อาลัยแด่ผู้มีคุณูปการต่อสถาบันที่ล่...

ข่าวเยี่ยมชม

IMG 2332

            พลอากาศตรี ชนินทร เฉลิมทรัพย์ เสนาธิการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะอาจารย์และผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 62 จำนวน 98 นาย เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดยมี รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผู้บริหาร นักวิจัยและวิศวกร ให้การต้อนรับ และได้นำชมพันธกิจต่างๆ ของสถาบัน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามและห้องปฏิบัติการสนับสนุนทางเทคนิคและวิศวกรรม

...

Main Menu

S 9175101th s2016info covid193GeV V4apply2 activitis bdsjobpurchasecartvisit complaintstaff

 

 

 

Facebook LikeBox

Go to top