ข่าวสำคัญ

S 58310787

รมว.อว.เป็นประธานส่งมอบห้องความดันลบ สู้ภัยโควิด-19 ซึ่งจัดสร้างโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนการออกแบบโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้สำหรับ Hospitel และตั้งเป้าหมายระดมทุนผลิตให้ได้ 40-50 ชุด เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในสังกัด อว. และ รพ.สนามสภาอุตฯ ต่อไป

...

ข่าววิทยาศาสตร์ทั่วไป

1

          จากรายงานประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในการทดลองทางคลินิกทำให้องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA vaccine) แบบเร่งด่วน อีกทั้งศักยภาพในการพัฒนาและปรับปรุงวัคซีนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของไวรัส วัคซีนป้องกันโรคโ...

ข่าววิจัย

225430556 4291835987530379 48473167931689940 n

 

นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และนักวิจัยจากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมศึกษาและค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทยเพื่อยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ด้วยเทคนิคการคัดสรรสารยับยั้งแบบสามมิติเสมือนจริงด้วย...

ข่าวพัฒนา

 Picture9

ความเป็นมา 

                จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อว.ในฐานะ หน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญ ได้มี นโยบายให้สถาบันสนับสนุน นวัตกรรมที่ใช้งานได้ให้มี สายการผลิตที่ชัดเจน ทำได้จริง...

ข่าวเยี่ยมชม/ข่าวกิจกรรม

 

คณะการยาง องคการสวนสตวเยยมชม 210629 9

คณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดยมี รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผู้บริหาร นักวิจัยและวิศวกร ให้การต้อนรับ และได้นำชมพันธกิจต่างๆ ของสถาบัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประเด็นงานวิจัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามและห้องปฏิบัติการสนับสนุนทางเทคนิคและวิศวกรรม

...

 

IMG 2615

     สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันฯ ประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ สรงน้ำพระ และไว้อาลัยแด่ผู้มีคุณูปการต่อสถาบันที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยตลอดทั้งกิจกรรม ได้มีการใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิค-19 ของ จ.นครราชสีมา อย่างเคร่งครัด

...

Main Menu

S 9175101th s2021info covid193GeV V4apply2 activitis bdsjobpurchasecartvisit complaintstaff

 

 

 

Facebook LikeBox

Go to top