ข่าวสำคัญ

20200323 070826393 iOS

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กิจการพิเศษ) ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช หัวหน้าส่วนประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม ดร.นิชาดา เจียรนัยกูร และ ดร.วรวิกัลยา เกียรติพงษ์ลาภ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ทีมงานซินโครตรอนไทยร่วมทำวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอนแห่งสหราชอาณาจักร

...

1

 

        ในขณะที่เชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ได้ทวีความรุนแรงไปทั่วโลก จากที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกไม่ได้นิ่งนอนใจ ต่างพยายามที่จะหาทางหยุดยั้งการแพร่ระบาดนี้  

ข่าววิจัย

1

          ข้าวหอมมะลิ เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในไทย มีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกได้มีคุณภาพดีในประเทศและเป็นพันธุ์ข้าวที่ทำให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกเกษตรที่รู้จักไปทั่วโลก ซึ่งข้าวพันธุ์หอมมะลิหมายเลข 105 ได้ อนุมัติให้เป็นพันธุ์ส่งเสริมแก่เกษตรกร โดยเกษตรกรทั่วไปเรียกว่า “ขาวดอกมะลิ 105”

...

ข่าวพัฒนา

31

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

slri2 150px RMUTI KORAT

...

ข่าวกิจกรรม

S 45629738

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ

ข่าวเยี่ยมชม

        

       IMG 5565

   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ พลตรีไพศาล งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทหาร สำนักวิชาการป้องกันประเทศ

Main Menu

Facebook LikeBox

Go to top