ข่าวสำคัญ

ข่าววิจัย

ข่าวพัฒนา

31

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

slri2 150px RMUTI KORAT

...

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเยี่ยมชม

        

       IMG 5565

   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ พลตรีไพศาล งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทหาร สำนักวิชาการป้องกันประเทศ

Main Menu

Facebook LikeBox

Go to top