ข่าวสำคัญ

S 37904392

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานตู้เย็นน้ำมันก๊าด อายุกว่า 60 ปี แก่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมีพระราชดำริให้ทำการซ่อมแซมเพื่อสามารถกลับมาใช้งานนำได้อีกครั้ง

PIC01

          ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำคณะกรรมการสถาบันฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน

ข่าววิจัย

rice 2074104 640

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี โดยนอกจากการนำมาบริโภคแล้ว ยังสามารถนำผลผลิตที่ได้จากข้าวในทุก ๆ ส่วนมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ทางด้านอาหารสัตว์ เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ข่าวพัฒนา

31

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

slri2 150px RMUTI KORAT

...

ข่าวกิจกรรม

 

S 9920518

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา

ข่าวเยี่ยมชม

DSCN1149

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย ครั้งที่ 3 "บรรพชนชื่นชีวิน ครั้งที่ 3 La 3ème Fête des Dinos : DinoLab" จัดโดย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จังหวัดนครราชสีมา กว่า 150 คน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

...

Go to top