ข่าวสำคัญ

LINE ALBUM รพ.พมาย 20220929 220930 15

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย นายสำเริง ด้วงนิล รองผู้อำนวยการสนับสนุนทางเทคนิค และนายเด่นชาย บำรุงเกาะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกลและสาธารณูปโภค และคณะ เป็นตัวแทนของสถาบันฯ ส่งมอบ “ห้องความดันลบรุ่นใหม่ ซึ่งมีการออกแ...

ข่าววิทยาศาสตร์ทั่วไป

301285107 437474018408916 5842500206911524986 n


โรคอาหารเป็นพิษในปัจจุบัน ฟังดูอาจไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงสักเท่าไร แต่หากย้อนกลับไป 72 ปีก่อน หรือในปี ค.ศ.1950 โรคอาหารเป็นพิษถือเป็นเรื่องที่สร้างความหวาด...

ข่าววิจัย

FB ไวรสจดขาว

 

ไวรัสก่อโรคจุดขาวในปลา เป็นเชื้อไวรัสที่สร้างผลกระทบกับปัญหาเศรษฐกิจสูงในปัจจุบัน เนื่องด้วยทำให้สัตว์จำพวกตระกูลปลาและกุ้งติดเชื้อเป็นจำนวนมากได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งทำให้สัตว์เหล่านั้นตายส่งผลกระทบกับระบบนิเวศวิทยา หรือระบบเศรษฐกิจได้ ดังนั้นการศึกษาเข้าใจกระบวนการเชิงโมเลกุลของการติดเชื้อไวรัสจึงมีความส...

ข่าวพัฒนา

timeline 20220208 160818

ระบบลำเลียงที่ 1.1W ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นระบบลำเลียงแสงที่รวมเทคนิคการใช้รังสีเอกซ์ไว้หลายเทคนิค ได้แก่ เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ เทคนิคการแทรกสอดรังสีเอกซ์ และเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ มีชื่อระบบลำเลียงแสงว่า Multiple X-ray Techniques หรือพหุเทคนิครังสีเอกซ์ ซึ่งเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้สามารถให้ข้อมูลธาตุองค์ประกอบ โครงสร้างผลึก และโครงสร้างระดับอะตอมของตัวอย่างได้

...

ข่าวเยี่ยมชม/ข่าวกิจกรรม

908052

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.เกียรติภูมิ แสงศศิธร อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โอกาสนี้ รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้นำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม และนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง

 

...

S 9314328

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ท่านสาคร ชนะไพฑูรย์ อนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและหัวหน้าโครงการ เข้าร่วม 40 คน

 

Main Menu

S 9175101th s2021 info covid19 info TAS

3GeV V4apply2 activitis bdsjobpurchasecartvisit complaintstaff

 

 

 

Facebook LikeBox

     
Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล