นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

123319 OQCGNQ 739 e 123319 OQCGNQ 739 e 123319 OQCGNQ 739 e
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 นโยบายการใช้คุกกี้
(Cookies Policy)

priva 1
priva 2
privac 10
data leak
ContactUs 1