วิธีการติดต่อ

 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ สถาบัน ได้
ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สถานที่ติดต่อ: อาคารสิรินธรวิชโชทัย 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์: 044-217-040
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: อาคารสิรินธรวิชโชทัย 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

priva 1
priva 2
privac 10
data leak
ContactUs 1


Go to top