ตำแหน่ง/สังกัด  ผู้บริหาร บริหารทั่วไป

กลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ
องค์กร

เครื่องเร่ง
อนุภาค

สถานีวิจัย 

พัฒนาระบบ
เชิงกลและ
สาธารณูปโภค

เทคนิคและ
วิศวกรรม 

ความ
ปลอดภัย

ตรวจสอบ
ภายใน

รวม
เพศ    ชาย หญิง  ชาย หญิง ชาย หญิง  ชาย หญิง  ชาย หญิง  ชาย หญิง  ชาย หญิง  ชาย หญิง ชาย หญิง  ชาย หญิง
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 1                          1  
นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง  1               15 22                 16 22
นักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค  1             6               1 6
วิศวกรวิจัย  1                     4    1     1 6
วิศวกร  1                 11 1 16 1     37 2
นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ             1 2 4 11                 5 13
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    1 1 31  1 15              2 1 2 4 50
นิติกร     1 1                             1 1
พนักงานบริหารงานทั่วไป     3                1    1           5
ช่างเทคนิค                      20 1 8         28 1
รวม   5 5 32 1  15  10 9 19 23 32 2 25 5 2 2 2 98 101
 รวมทั้งสิ้น 6 37 16 19 52 34 30 4 2 199
Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล