สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้เข้าใช้บริการทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน โดยมีนักวิจัยหลากหลายสาขาได้เข้ามาร่วมทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันฯ ทั้งทางด้านการเกษตร ชีวภาพ อาหาร สุขภาพ โบราณคดี อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ รวมถึงรายงานการประชุมทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

รายชื่อวารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2565 (2022)             

  BL1.1W       BL1.2W       BL1.3W         BL2.2            BL3.2U          BL4.1       BL5.2      BL5.3         BL6          Micro-XRF     BL7.2            BL8                CMP-CSEc      Laboratory  

รายงานการประชุมระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2565

จำนวนวารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2565 (2022)

BL 260765

จำนวนผลงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2565 (2017-2022) 

all 260765

วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Cluster ปีงบประมาณ 2565 (2022)

 cluster 260765

วารสารระดับนานาชาติแยกตามค่า Journal Quartile Score ปีงบประมาณ 2565 (2022)

  Q 260765

วารสารระดับนานาชาติแยกตามผู้ใช้บริการประเทศในอาเซียน ปีงบประมาณ 2565 (2022)

asean 260765

กพร 260765

 

 

 

Attachments:
Download this file (01manualsetpassword.pdf)manualsetpassword516 kB418 Downloads
Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล