สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้เข้าใช้บริการทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน โดยมีนักวิจัยหลากหลายสาขาได้เข้ามาร่วมทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันฯ ทั้งทางด้านการเกษตร ชีวภาพ อาหาร สุขภาพ โบราณคดี อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ รวมถึงรายงานการประชุมทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

รายชื่อวารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2566 (2023) 

BL1.1W    BL1.2W    BL1.3W    BL2.2  BL3.2U   BL4.1    

BL5.2    BL5.3   Micro-XRF   BL7.2   BL8  CMP-CSEc 

จำนวนวารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2566 (2023)  

BL 011265 

วารสารระดับนานาชาติแยกตาม Cluster ปีงบประมาณ 2566 (2023) 

 cluster 011265

วารสารระดับนานาชาติแยกตามค่า Journal Quartile Score ปีงบประมาณ 2566 (2023) 

 Q 011265

 จำนวนผลงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2566 (2017-2023) 

 all 011265

วารสารระดับนานาชาติแยกตามผู้ใช้บริการประเทศในอาเซียน ปีงบประมาณ 2566 (2023)

asean 011265

ac 011265

 รายชื่อวารสารระดับนานาชาติแยกตาม Beamline ปีงบประมาณ 2565 (2022)             

BL1.1W      BL1.2W       BL1.3W      BL2.2      BL3.2U    BL4.1       BL5.2      BL5.3    BL6     Micro-XRF     BL7.2       BL8      CMP-CSEc      Laboratory 

                                รายงานการประชุมระดับนานาชาติ

ปี งปม. 2566        ปี งปม. 2565        ปี งปม. 2564        ปี งปม. 2563

ข่าว สซ:       ต.ค. 2565          ก.ย. 2565       ส.ค. 2565 

Multimedia

 

  A 011265

web 031065

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (01manualsetpassword.pdf)manualsetpassword516 kB456 Downloads
Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล