การบริการภาคอุตสาหกรรม

1.  วิเคราะห์ธาตุกำมะถันในยางพาราที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณภาพโครงสร้างความยืดหยุ่น และวิเคราะห์สารเคมีบางชนิดเพื่อดัดแปลงและพัฒนาคุณภาพของยางพารา

2.  วิเคราะห์สารตัวเร่งปฎิกิริยาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรม

3.  ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสถานะเคมีของสารประกอบ เช่น กระบวนการแปรรูปโพลิเมอร์ กระบวนการแข็งตัวของปูน กระบวนการเปลี่ยนสีของแก้วและสารประกอบอื่นๆ

4.  วิเคราะห์สารเคมีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ตรวจวัดสารที่เป็นสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิต เช่น สารประกอบฟลูออรีนและฟอสเฟตในแร่ดิบสังกะสี รวมถึงสารเจือปนที่เป็นผลเสียต่อความสามารถในการผลิตปริมาณผลิตภัณฑ์

5.  วิเคราะห์ธาตุเจือที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของโลหะ อัลลอยด์ และเซรามิก

6.  พัฒนาหรือแปรรูปของเสียจากกระบวนการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น เถ้าลอยจากการเผาถ่านหินโรงงานกระดาษ

 

1. วิเคราะห์ธาตุกำมะถันในยางพาราที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณภาพโครงสร้างความยืดหยุ่น และวิเคราะห์สารเคมีบางชนิดเพื่อดัดแปลงและพัฒนาคุณภาพของยางพารา

2. วิเคราะห์สารตัวเร่งปฎิกิริยาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรม

3. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสถานะเคมีของสารประกอบ เช่น กระบวนการแปรรูปโพลิเมอร์ กระบวนการแข็งตัวของปูน กระบวนการเปลี่ยนสีของแก้วและสารประกอบอื่นๆ

4. วิเคราะห์สารเคมีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ตรวจวัดสารที่เป็นสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิต เช่น สารประกอบฟลูออรีนและฟอสเฟตในแร่ดิบสังกะสี รวมถึงสารเจือปนที่เป็นผลเสียต่อความสามารถในการผลิตปริมาณผลิตภัณฑ์

5. วิเคราะห์ธาตุเจือที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของโลหะ อัลลอยด์ และเซรามิก

6. พัฒนาหรือแปรรูปของเสียจากกระบวนการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น เถ้าลอยจากการเผาถ่านหินโรงงานกระดาษ

1. ไม่สามารถตรวจสอบวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร

2. ไม่สามารถตรวจสอบธาตุในวัตถุที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า 100 ppm

 

bl8

apply-bl8
bl82

สิ่งแวดล้อม

การใช้พืชบำบัดสารมลพิษในดินโดยกระบวนการ Phytoremediation การใช้ความสามารถของพืชเพื่อบำบัดสารมลพิษเพื่อลดอันตราย ทั้งในดิน น้ำ และอากาศนั้น เป็นการบำบัดที่มีค่าดำเนินการต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้ได้สำรวจบริเวณเหมืองสังกะสี ที่...

การแพทย์

การศึกษาองค์ประกอบของธาตุในก้อนนิ่วจากไตของมนุษย์ โรคนิ่วไตเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบมากทั่วโลก และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ การมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ การทำงานของไตเสื่อมลง และอาจร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ชนิดของนิ่วมีด้วยกันหลายชนิด...

มรดกวัฒนธรรม

การศึกษาลูกปัดไทยโบราณอายุ 1300-2000 ปี ลูกปัดแก้วโบราณสีแดงที่มีอายุประมาณ 1300-2000 ปี เป็นมรดกโลกที่สำคัญ ซึ่งถูกค้นพบในบริเวณชายฝั่งตะวันตก ทางตอนใต้ของประเทศไทย ในจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและระนอง...

Go to top