รายละเอียดตาม File แนบ

Attachments:
Download this file (คำสั่งที่ 571.pdf)คำสั่งที่ 571.pdf166 kB225 Downloads

menubl4

ระบบลำเลียงแสงที่ 4.1: IR Spectroscopy and Imaging

  เทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (Infrared (IR) Spectroscopy)          เทคนิคด้าน Infrared (IR) Spectroscopy...

Technical specifications

Technical specifications    Photon Energy range Between 0.01-0.5 eV Wavelength...

Available technique for BL4.1 IR

  Available technique Research field 36X objective of Transmission Biomedical...

Sample preparation and requirement

การเตรียมตัวอย่างให้เหมาะสมต่อการนำมาวิเคราะห์ด้วย SR-FTIR microspectroscopy โหมดการวัดแบบส่องผ่าน (Transmission mode) การวัดตัวอย่างในโหมดการส่องผ่าน transmission นั้นจะให้คุณภาพของสเปคตรัมที่ดีกว่าการวัดในโหมดการสะท้อนกลับ (reflection) ...

Publications

ผลงานตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 2020 IR 19  articles 2019 IR 11  articles 2018 IR 8  articles...

Research highlight

Synchrotron-based FTIR microspectroscopy ในการตรวจสอบความต้านทานต่อโรคแอนแทรกโนสในพริกที่ถูกกระตุ้นด้วย บาซิลลัส ซับทิลิส สายพันธุ์ D604 SR-FTIR microspectroscopy...

Beam time on this beamline

การเข้าใช้บริการแสง ผู้ขอใช้บริการแสงสามารถสมัครเข้าใช้บริการแสงได้โดยส่งข้อเสนอโครงการผ่านตาม link ด้านล่าง สำหรับผู้ขอใช้บริการใหม่ที่จะต้องทำการสมัคร account เพื่อใช้ username และ password...

Remote support data analysis/VPN

การเข้าใช้ software ในการวิเคราะห์สเปคตรัมผ่านระบบ vpn ผู้ขอใช้บริการแสงสามารถรีโมทผ่านระบบ vpn เข้ามาใช้ software (Cytospec, OPUS...

Standard protocol for data analysis

ผู้ใช้บริการแสงสามารถ download แบบฟอร์มการขอใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบ vpn และสามารถ download คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม The UnscramblerX 10.5...

E-Brochure BL4.1 IR spectroscopy and imaging

  E-Brochure BL4.1 IR spectroscopy and imaging       Download E-Brochure...

Useful links and Beamline around the world

Useful link for infrared spectroscopy technique   Infrared beamlines around...

BL4.1 IR: STAFF

   Beamline 4.1 IR spectroscopy and imaging team  ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง ดร.กาญจนา...

kmslrikmslri2


11
bl1 1
bl1 2
bl1 3
bl2 2 2
bl3 2
bl4 1
b5 1W 3
b5 2 2
b5 3 3
b6
bl7 2
bl8


p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

 


stap
training

3g


Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล