saxsit3p70ss


SAXSIT เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูล SAXS ถูกเขียนบน Matlab และ compile เป็น executable ซึ่งสามารถ run บน Windows (64 bit หรือ 32 bit) ได้โดยไม่จำเป็นต้องมี Matlab

โปรแกรม SAXSIT ถูกแบ่งเป็น module ซึ่งใช้ในการจัดการแผนผัง SAXS เช่น การทำ pattern alignment การทำ background subtraction และการทำ circular averaging และยังมีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เช่น การหาตำแหน่ง peak การหาความชันกราฟสำหรับ Guinier และ Porod approximation การคำนวณ orientation factor หรือ การทำ modeling ต่างๆ รวมถึงการจัดการข้อมูล เช่น การรวมข้อมูล (data merging) จากการวัดที่ระยะ sample-detector ต่างกัน

 

SAXSIT มีขีดความสามารถในการทำสิ่งต่อไปนี้

- Pattern alignment (using standard with circular scattering pattern)

- Sample-detector distance calibration (using standard with known period size)

- Background subtraction of patterns

- Pattern median masking

- Circular averaging (to obtain 1D scattering profile as a function of 2theta or q)

- Automated data processing to automatically process multiple patterns with the same setup (such as patterns from the same sample at different temperature)

- Radial integration (to obtain 1D profile as a function of azimuthal angle)

- Calculation of Hermans orientation factor

Guinier and Porod fits (to obtain radii of gyration or slope)

- Profile smoothing

- Data merging

- Normalization of data sets by area under curve

- Peak search

Nano particle size and size distribution fitting

- Rod + Debye-Bueche model fitting

- Core-shell with sticky hard sphere model fitting

Paracrystalline model fitting

- Peak function fitting (Pseudo Voigt and Pearson VII)

- อื่นๆ อีกบางอย่าง

สำหรับการใช้งาน SAXSIT นั้น ผู้ที่ไม่มีโปรแกรม Matlab ต้อง run โปรแกรม MCRInstaller.exe หนึ่งครั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน 
 
SAXSIT และ คู่มือการใช้โปรแกรมสามารถ download ได้ด้านล่าง โดยมีให้เลือกสำหรับการใช้บน Windows 64 bit (ไฟล์ SAXSIT3p70_64bit.rar และ SAXSIT_SETUP64bit.rar) หรือ Windows 32 bit (ไฟล์ SAXSIT3p70_32bit.rar และ SAXSIT_SETUP32bit.rar) (ในกรณีที่มีการ update โปรแกรม SAXSIT เป็น version ใหม่ เพียง download ไฟล์โปรแกรม โดยไม่จำเป็นต้อง download ไฟล์ SETUP อีก)

SAXSIT ยังบรรจุโมดูลสำหรับ run ในแบบอัตโนมัติ สำหรับการ process แผนผังจำนวนมากที่วัดใน setup เดียวกัน เช่น ตัวอย่างที่วัดขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

เมื่อ download โปรแกรมแล้ว ให้ unzip จากนั้นโปรดเปิดไฟล์ readme_HowToInstall_SAXSIT.txt เพื่อดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม
 
โปรดทราบว่าโปรแกรม SAXSIT นั้นมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา และจะมีการ update เป็นช่วงๆ หากพบเจอแมลงปีกแข็ง (bug) หรือข้อผิดพลาด โปรดติดต่อ    supagornalt หรือ siriwatalt

Download SAXSIT
 

Attachments:
Access this URL (Manual_Examples_SAXSIT3p66.zip)Manual_Examples_SAXSIT3p66.zip33954 kB413 Downloads
Access this URL (SAXSIT4p2_64bit.rar)SAXSIT4p2_64bit.rar77394 kB507 Downloads
Access this URL (SAXSIT4p41.rar)SAXSIT4p41.rar0 kB480 Downloads
Access this URL (SAXSIT_SETUP32bit.rar)SAXSIT_SETUP32bit.rar341826 kB328 Downloads
Access this URL (SAXSIT_SETUP64bit.rar)SAXSIT_SETUP64bit.rar361094 kB457 Downloads

Menu : SAXS

ระบบลำเลียงแสงที่ 1.3W: Small/Wide Angle X-ray Scattering

ระบบลำเลียงแสงที่ 1.3W: Small/Wide Angle X-ray Scattering

  เทคนิค Small Angle X-ray Scattering (SAXS) เป็นเทคนิคสำหรับการศึกษาขนาดและโครงสร้างที่อยู่ระดับนาโนเมตร เช่น การศึกษาขนาดและรูปร่างของอนุภาคนาโน...

เทคนิค SAXS คืออะไร

เทคนิค SAXS คืออะไร

เทคนิค Small Angle X-ray Scattering หรือเรียกย่อๆ ว่า SAXS คือเทคนิคทีวัดการกระเจิงของรังสีเอกซ์ที่มุมเล็กๆ เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของสสารที่อยู่ในระดับนาโนเมตร...

ข้อมูลจากเทคนิค SAXS บอกอะไร / ตัวอย่างประเภทใดที่ศึกษาได้

ข้อมูลจากเทคนิค SAXS บอกอะไร / ตัวอย่างประเภทใดที่ศึกษาได้

ผลการวัดด้วยเทคนิค SAXS นั้นบรรจุข้อมูลโครงสร้างของสารตัวอย่าง ที่สำคัญคือ 1. SAXS บอกขนาดและรูปร่างของอนุภาค เนื่องจากลักษณะการกระเจิงของรังสีเอกซ์นั้นขึ้นกับรูปร่าง และขนาดของวัตถุที่กระเจิง ลักษณะการกระเจิงจึงสามารถใช้บอกขนาดและรูปร่างของอนุภาคได้...

การวิเคราะห์ข้อมูล SAXS

การวิเคราะห์ข้อมูล SAXS

การวิเคราะห์ข้อมูล SAXS   การวิเคราะห์ข้อมูล SAXS เริ่มต้นด้วยการจัดการข้อมูลที่ได้จากการวัด ซึ่งเป็นภาพแผนผังการกระเจิง การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต้นจึงเกี่ยวข้องกับการทำ image processing...

SAXSIT page

SAXSIT page

SAXSIT เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูล SAXS ถูกเขียนบน Matlab และ compile เป็น executable ซึ่งสามารถ run...

แหล่งข้อมูล SAXS ในอินเตอร์เนต

แหล่งข้อมูล SAXS ในอินเตอร์เนต

ด้านล่างเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ SAXS รวมถึง Diffraction บางส่วนซึ่งมีทั้งโปรแกรม หนังสือและเอกสาร tutorial ที่อาจมีประโยชน์ หนังสือ Small...

kmslrikmslri2


11
bl1 1
bl1 2
bl1 3
bl2 2 2
bl3 2
bl4 1
b5 1W 3
b5 2 2
b5 3 3
b6
bl7 2
bl8


p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

 


stap
training

3g


Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล