ข่าวสำคัญ

ข่าววิทยาศาสตร์ทั่วไป

         facebook ซนโครตรอนชวยงานโบราณคดอนรกษไม 

งานโบราณคดี หมายถึงหลักวิชาเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวและพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตโดยอาศัยการวิเคราะห์หลักฐานจากการขุดค้นพบ งานโบราณคดีใต้น้ำเป็นสาขาหนึ่งของงานโบราณคดี ที่มีกระบวนการทำงานเฉ...

ข่าววิจัย

1

          นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มุ่งพัฒนาแก้วหน้าที่พิเศษขั้นสูงเพื่อแบตเตอรี่และการกักเก็บพลังงานแห่งอนาคต โดยศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของแก้วและโครงสร้างแก้วที่มีผลต่อสมบัติเหมาะต่อการผลิตเป็นขั้วแบตเตอรี่ลิเทียม พร้อมจัดแสดงที่ "มหกรรมงานวิจัย 64"

...

ข่าวพัฒนา

NEG

นับเป็นอีกก้าวสำคัญของไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ในอนาคต สำหรับความสำเร็จของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ที่สามารถพัฒนาระบบเคลือบฟิล์มโลหะ Non-Evaporate Getters (NEG) ลงบนผิวภายในท่อสุญญากาศ ซึ่งระบบเคลือบนี้จะมีบทบาทสำคัญในการผลิตท่อสุญญากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนรุ่นใหม่

...

.

ข่าวเยี่ยมชม/ข่าวกิจกรรม

1

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ระดมผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” ทั้งเครื่องตรวจวัดความสุกผลไม้ แก้วหน้าที่พิเศษเพื่อกักเก็บพลังงานสะอาด ฟิล์มคาร์บอนแกร่งเหมือนเพชรเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหาร ระบบปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยแสงซินโครตรอน เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อการเกษตร หน้ากากผ้าไหมทางการแพทย์ และชุดทดสอบการซึมผ่านของเหลวของชุด PPE พร้อมทั้งจัดการอบรมเชิงลึกการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน

...

แบนเนอร20211123

  

โครงการอบรม “การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนกับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรและการแพทย์”
ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565
โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

...

Main Menu

S 9175101th s2021info covid193GeV V4apply2 activitis bdsjobpurchasecartvisit complaintstaff

 

 

 

Facebook LikeBox

Go to top