ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการแสง

ด้านทั่วไป

 1. ไม่อนุญาตให้ดื่มน้ำและรับประทานอาหารในอาคารโถงทดลองและห้องปฏิบัติการ
 2. ไม่อนุญาตหรือกระทำการที่ก่อให้เกิดประกายไฟในอาคารปฏิบัติการแสงสยามและห้องปฏิบัติการ
 3. ก่อนใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมก่อน
 4. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนว่าด้วย ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนและห้องปฏิบัติการ

ด้านสารเคมีและอุปกรณ์

 1. ผู้ใช้บริการแสงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมขณะทำการทดลองหรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่มีความเสี่ยง                                                              
 2. การนำสารเคมี ก๊าซ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในสถาบันฯ ต้องแจ้งต่อส่วนงานความปลอดภัยก่อนเพื่อประเมินอันตรายด้านความปลอดภัย
 3. ผู้ใช้บริการแสงต้องนำของเสียกลับไปกำจัดเองทุกครั้งหลังทดลองหรือปฏิบัติงานเสร็จ

ด้านรังสี

 1. ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสีไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี
 2. ไม่อนุญาตให้หญิงมีครรภ์เข้าไปในอาคารโถงทดลอง

กรณีฉุกเฉิน

 1. แจ้งเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลหรือพบเหตุเพลิงไหม้   ให้กดหมายเลข 1555
 2. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้รีบอพยพไปที่จุดรวมพลบริเวณลานจอดรถข้างอาคารสิรินธรวิชโชทัย
 3. กรณีได้รับบาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉินให้ทำการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บทันที ก่อนนำส่งโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลข 044-223600

 

หมายเหตุ:  วิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมดูความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

                 

Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล