ขั้นตอนการขอเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม มีดังนี้

     1. เขียนข้อเสนอโครงการ (ก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง) ผ่านเว็บไซด์ www.slri.or.th คลิกที่เมนู “ขอใช้แสง” (หมายถึง ขอใช้ระบบลำเลียงแสงซินโครตรอน) ซึ่งจะปรากฎบนหน้าเว็บหน้าหลัก ทางขวามือ 

     2. เข้าสู่ระบบ โดยการ log in (หากยังไม่มี username และ password โปรดลงทะเบียนสมัครสมาชิกก่อน)

     3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอใช้บริการ

     4. submit แบบฟอร์ม (ข้อเสนอโครงการและ technical proposal) หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการผู้ใช้ โดยตรง


ผู้ขอใช้บริการควรศึกษาเทคนิคที่ให้บริการที่ห้องปฏิบัติการแสงสยาม เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคนั้นๆ ในงานวิจัยที่เสนอได้ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของระบบลำเลียงแสงได้ในหน้าเว็บของแต่ละระบบลำเลียงแสง และ สามารถติดต่อผู้จัดการระบบลำเลียงแสง หรือผู้ดูแลของแต่ละเทคนิคได้โดยตรง

1.ระบบลำเลียงแสง BL1.1W:Mutltiple X-ray Techniques 

 ดร.แพร จิรวัฒน์กุล E-mail:praeThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ระบบลำเลียงแสง BL1.2W:X-ray Imaging & Microtomography

ดร.แคทลียา โรจน์วิริยะ E-mail:catleyaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (อยู่ระหว่างการ commissioning)

3. ระบบลำเลียงแสง BL1.3W:Small Angle X-ray Scattering,SAXS 

ดร.ศิริวัช สุนทรานนท์ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ระบบลำเลียงแสง BL2.2:Time-resolved X-ray Absorption Spectroscopy,TRXAS 

ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ระบบลำเลียงแสง BL3.2Ua:Photoelectron Emission Spectroscopy,PES 

Dr.Hideki Nakajima E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

6. ระบบลำเลียงแสง BL3.2Ub:Photoemission Electron Microscopy,PEEM 

ดร.พัฒน์ โพธิทองคำ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. ระบบลำเลียงแสง BL4.1:IR Spectroscopy & Imaging

ดร.กาญจนา ธรรมนู E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

8. ระบบลำเลียงแสง BL5.2:SUT-NANOTEC-SLRI XAS beamline

ดร.พินิจ กิจขุนทด E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

        9. ระบบลำเลียงแสง BL5.3:SUT-NANOTEC-SLRI XPS beamline

                ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก E-mail:narongThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. ระบบลำเลียงแสง BL6a:Deep X-ray Lithography,DXL 

ดร.พัฒนพงศ์ จันทร์พวง E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. ระบบลำเลียงแสง BL6b:micro-X-ray Fluorescence,micro-XRF 

ดร.จิตริน ชัยประภา E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. ระบบลำเลียงแสง BL7.2W:Macromolecular Crystallography,MX

ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล E-mail:rungrueangThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

12. ระบบลำเลียงแสง BL8:X-ray Absorption Spectroscopy,XAS 

ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

หากท่านไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ


     ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     โทร: 044-217-040 ต่อ 1602-1605

ปรับปรุงล่าสุด 30 กันยายน  2562 

ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร 

svst3st4


123456891011 1011121รายงานความพงพอใจ2562


Go to top