ที่พัก

สุรสัมมนาคาร ( http://www.sut.ac.th/shsc/thaiHomepage.htm) เป็นโรงแรมที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และอยู่ในระยะที่สามารถเดินมายังสถาบันฯ ได้ นอกจากนั้น ในตัวเมืองนครราชสีมา ยังมีโรงแรมที่พักจำนวนมาก โดยผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลการจองที่พักด้วยตัวเอง หรือสามารถสอบถามสำนักงานบริการผู้ใช้ได้

 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการในช่วงที่มาทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการแสงสยาม คือ

  • ห้องสมุด

alt

 

 alt

 

  • ร้านอาหาร ซึ่งให้บริการขายอาหารมื้อเช้า และเที่ยง ในวัน เวลาราชการ

 alt

 

alt

 

  • ห้องกาแฟ และห้องพักผ่อน ซึ่งมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ชา กาแฟ ตู้เย็น เครื่องไมโครเวฟ กาต้มน้ำ และ WiFi

alt

  • ห้องทำงานสำหรับผู้ใช้บริการ

 alt

 

นอกจากนั้น ยังมีร้านสะดวกซื้อซึ่งให้บริการ 24 ชั่วโมง อยู่ในระยะที่สามารถเดินได้ 

svst3st4


123456891011สำหรบเจาหนาท 11011 13

 


Go to top