สถิติโครงการวิจัยที่ใช้บริการแสงซินโครตรอน (ปีงบประมาณ 2546-2565)

สถาบันฯ ได้เปิดให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 ถึงปัจจุบัน ได้มีจำนวนโครงการวิจัยที่เข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน จากหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา กลุ่มประเทศอาเซียน/ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน และภาคอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 5,000 โครงการ โดยภาพรวมมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยแสดงดังรูปที่ 1

121212

สถิติผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน (User Statistic)

ในการใช้บริการแสงซินโครตรอน ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม มีจำนวนนักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าใช้บริการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 - 2565 (20 ปีย้อนหลัง) ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 จำนวนมากกว่า 4,600 คน ทั้งนี้ สามารถแสดงจำนวนผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน 6 ปี ย้อนหลัง ดังนี้

12besafe

 แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนจำนวนข้อเสนอโครงการขอเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 จำนวนรวม 282 โครงการ โดยจำแนกตามกลุ่มคลัสเตอร์งานวิจัย

Tan 1 4 2022

หมายเหตุ ข้อมูลการเปิดให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละระบบลำเลียงแสง ดังแสดงในรูปที่ 4

 

จากการเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 282 โครงการ สามารถจำแนกผู้ใช้แสงซินโครตรอนตามภูมิภาคที่เข้าใช้บริการ รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6

256666

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถิติโครงการวิจัยที่ใช้บริการแสงซินโครตรอน ประจำปีงบประมาณ 2565  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

Untitled

จำนวนโครงการวิจัยที่ใช้บริการแสงซินโครตรอน ณ ปีงบประมาณ 2565 รายงานจำนวนโครงการประจำเดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

wewill

จำนวนผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)  

จำนวนรวม 291 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน จากในประเทศไทย จำนวน 274 คน จากกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 8 คน และประเทศอื่นๆ 9 คน

***หมายเหตุ จำนวนผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนชาวต่างชาติ จำนวน 17 คน เป็นเพียงการนับจำนวนจากข้อมูลหัวหน้าโครงการซึ่งไม่ได้เดินทางมายังสถาบันฯ ด้วยตนเอง เนื่องจากนโยบาย mailed-in service

xddzcxdss

 

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2565  

ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร โทร 044-217-040 ต่อ 1605

svst3st4


123456891011 1011 13


Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล