Standard XAS spectrum for pixel-to-energy calibration

1
H
  K edge   L3 edge   M5 edge
2
He
3
Li
4
Be
 
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
11
Na
12
Mg
 
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
55
Cs
56
Ba
57
La
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
87
Fr
88
Ra
89
Ac
 
 
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
 
 
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
 
Attachments:
Download this file (Au foil EXAFS_001.txt)Au foil EXAFS_001.txt76 kB0 Downloads
Download this file (BL2.2_standard iron oxide_1_corrected_onweb.rar)BL2.2_standard iron oxide_1_corrected_onweb.rar10 kB0 Downloads
Download this file (Ca_CaCO3 0902)Ca_CaCO3 090227 kB0 Downloads
Download this file (Ce(NO3)3)Ce(NO3)339 kB0 Downloads
Download this file (CeO2 EXAFS 1138)CeO2 EXAFS 113837 kB0 Downloads
Download this file (Co foil EXAFS 1020_2)Co foil EXAFS 1020_222 kB0 Downloads
Download this file (Cr foil  XANES 2000)Cr foil XANES 200039 kB0 Downloads
Download this file (Cu foil EXAFS 0343)Cu foil EXAFS 034333 kB0 Downloads
Download this file (Fe foil EXAFS 0329)Fe foil EXAFS 032928 kB0 Downloads
Download this file (Ga2O3 EXAFS 1131.rar)Ga2O3 EXAFS 1131.rar5 kB0 Downloads
Download this file (La2O3)La2O348 kB0 Downloads
Download this file (Mn foil EXAFS 1501)Mn foil EXAFS 150124 kB0 Downloads
Download this file (Ni foil EXAFS 0403)Ni foil EXAFS 040328 kB0 Downloads
Download this file (Pt EXAFS_BL1.1.rar)Pt EXAFS_BL1.1.rar10 kB0 Downloads
Download this file (Sm2O3 EXAFS 2344)Sm2O3 EXAFS 234428 kB0 Downloads
Download this file (Ti foil EXAFS 1051)Ti foil EXAFS 105130 kB0 Downloads
Download this file (V foil EXAFS 1934)V foil EXAFS 193446 kB0 Downloads
Download this file (W L3-edge.prj)W L3-edge.prj17 kB0 Downloads
Download this file (Zn foil EXAFS 1123)Zn foil EXAFS 112328 kB0 Downloads

1
2
3
4
5
6


Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล