S 11993099

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบุปผารามวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นำโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมมหากุศลในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง โดยยอดเงินในการทอดดฐินครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,460,541.25 บาท


         ในโอกาสนี้ นางกนกพร ไผ่นาค หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเข้าร่วมทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

         ประวัติโดยสังเขปของวัดบุปผารามวรวิหาร คือเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร อยู่ริมคลองวัดบุปผาราม กิ่งอำเภอบุปผาราม จังหวัดธนบุรี เดิมชื่อว่าวัดดอกไม้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ช่วยกันสร้างเป็นสามส่วน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามใหม่ว่าวัดบุปผาราม  และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2507

ข้อมูล : facebook ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล