พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พุ่มดอกไม้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซอยโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

01

02 03

04 06

07 

          ในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” คณะผู้บริหาร อว. นำโดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.), รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อว. ได้ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

IMG 9589 IMG 9591

IMG 9592

                และในวาระเดียวกันนี้ตัวแทนของสถาบันฯ โดย นายเมธี โสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบัน ได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 จ.นครราชสีมาอีกด้วย

357382  

357383 357378

357380 357385

 

 

Go to top