IMG 2332

            พลอากาศตรี ชนินทร เฉลิมทรัพย์ เสนาธิการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะอาจารย์และผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 62 จำนวน 98 นาย เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดยมี รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผู้บริหาร นักวิจัยและวิศวกร ให้การต้อนรับ และได้นำชมพันธกิจต่างๆ ของสถาบัน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามและห้องปฏิบัติการสนับสนุนทางเทคนิคและวิศวกรรม

IMG 2369

 39356 39357 39364

39365 IMG 2344 DSC 9873

DSC 9900 IMG 2346 IMG 2332

 

 

 

Go to top