S 55238818

               บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้นําด้านอสังหาริมทรัพย์, บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านสินค้าอุปโภค-บริโภค ประเภท วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ ( วุ้นเส้นตราหงส์ ตรากิเลนคู่ ) นำทีมนักวิจัย เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ โดยมีนักวิจัยของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าต่อไป

 S 55238819 S 55238811  S 55238826

S 55238825 S 55238814  S 55238817

S 55238816  

 S 55238820 S 55238821  S 55238824 

S 55238813

 

 

Go to top