S 9428998

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน1 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน และ นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

โดยได้รับทราบข้อมูลประโยชน์ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนที่มีต่อการปฏิรูปประประเทศ บทบาทของสถาบันที่ดำเนินงานตอบสนองยุทศาสตร์ชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

S 9428997 S 9428996 S 9428995

Go to top