S 465879151

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาทีมงานโครงการวิจัยพัฒนาดาวเทียมของกองทัพอากาศนำโดย พลอากาศโท ดร.พาห์รณ สงวนโภคัย ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยคณะ 7 ท่าน จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และบริษัท Astroberry เข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม และเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน โดยมี ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว นายเด่นชาย บำรุงเกาะ และ นายสำเริง ด้วงนิล ให้การต้อนรับ ได้ร่วมหารือความร่วมมือการทดสอบดาวเทียมของกองทัพอากาศ ด้วยระบบทดสอบแบบควบคุมอุณหภูมิ ภายใต้สภาวะสุญญากาศ

 

S 46587914    

 

Go to top