IMG 5565

   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ พลตรีไพศาล งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทหาร สำนักวิชาการป้องกันประเทศ

คณาจารย์ และนักเรียนหลักสูตรการปฏิบัติการร่วม รุ่นที่ 1 จำนวน 100 ท่าน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสถาบัน พร้อมทั้งบรรยายสรุปภาพรวมของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562

IMG 5546 IMG 5530 IMG 5533

IMG 5534 IMG 5537 IMG 5539

IMG 5541 IMG 5546  IMG 5555

          และหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย คณะเยี่ยมชมได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเป็นบริเวณที่นักวิจัยนำแสงซินโครตรอนที่ผลิตขึ้นจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านต่างๆ อีกด้วย

IMG 5576  IMG 5577 IMG 5578

IMG 5598 IMG 5585

Go to top