IMG 5307

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ พล.ร.ต. สิทธิชัย ต่างใจ 

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ พล.ร.ต. สิทธิชัย ต่างใจ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 80 จำนวน 150 ท่าน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสถาบัน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งบรรยายสรุปภาพรวมของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รวมไปถึงการนำแสงซินโครตรอนไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร. ณรงค์ จันทร์เล็ก และ ดร.สุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามอีกด้วย

IMG 5232 IMG 5233 IMG 5237

IMG 5271 IMG 5282 IMG 5292

 

Go to top