IMG 5398

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตร เสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 64 เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา จำนวน 102 ท่าน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสถาบัน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 พร้อมทั้ง พร้อมทั้งบรรยายแนะนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านศิลปวัฒนธรรม วัสดุศาสตร์ และงานทางด้านอุตสาหกรรม และหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย คณะเยี่ยมชมได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเป็นบริเวณที่นักวิจัยนำแสงซินโครตรอนที่ผลิตขึ้นจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านต่างๆ อีกด้วย

IMG 5338 IMG 5344 IMG 5360

IMG 5363 IMG 5364 IMG 5366

IMG 5370 IMG 5382 IMG 5389

IMG 5393 IMG 5401 IMG 5404

IMG 5407 IMG 5414 IMG 5423

IMG 5438 IMG 5442 IMG 5453

 

 

Go to top