DSC 5799

นายฉัตรชัย เครือเสนา ประธานชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นำคณะนักเขียนฯ เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

เมื่อวันที 25 ก.พ. 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ และแนะนำเทคโนโลยีซินโครตรอน รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ พร้อมกันนี้ คณะนักเขียนฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามอีกด้วย

Go to top