IMG 3339

นาวาโท กมล ศิริไล ประจำแผนกทดสอบเครื่องวัด กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เล่าทหราช่างยุทธโยธา จำนวน 50 ท่านเข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยมีนายเด่นชาย บำรุงเกาะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกลและสาธารณูปโภค ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายแนะนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และงานสนับสนุนทางเทคนิคและวิศวกรรม พร้อมกันนี้ คณะเยี่ยมชมได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม บริเวณที่นักวิจัยนำแสงซินโครตรอนที่ผลิตขึ้นจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้าน และโรงเครื่องมือกล ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผลิตชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ในการสร้างระบบลำเสียงรวมถึงงานสนับสนุนต่างๆ อีกด้วย

Go to top