1     2   3

 

          โลกแห่งการแข่งขันในธุรกิจปัจจุบัน นับว่ามีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะทำให้ธุรกิจเจริญเติบโต การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ต้องคำนึงถึง และในยุคที่ธุรกิจเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น งานวิจัยจึงเป็นหนึ่งเหตุผลหลักที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค และส่งผลให้ธุรกิจเติบโต จนถึงการสร้างผลกำไรตอบแทนให้กับเจ้าของธุรกิจได้

 

Picture1

รูปที่ 1 แสดงการกำจัดคราบน้ำมันบนเนื้อผ้า Polyester และ cotton ด้วยน้ำยาซักผ้า Pao MICELLAR

 

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านงานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแก่ภาคอุตสาหกรรมได้หลากหลายด้าน หนึ่งในงานที่สถาบันภูมิใจที่ได้ช่วยอุตสาหกรรมได้ นั่นคือ สถาบันได้รับโจทย์จากบริษัทยักษ์ใหญ่รายหนึ่ง ถึงความต้องการในการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาซักผ้าแต่ละสูตร ในการขจัดคราบน้ำมันออกจากเนื้อผ้า โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการทดลองออกเป็น 4 การทดลอง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพดังกล่าว การทดลองที่หนึ่งเป็นการตรวจสอบขนาดอนุภาคของน้ำยาซักผ้าด้วยเทคนิค TEM ผลพบว่าขนาดอนุภาคของน้ำยาซักผ้าอยู่ในระดับนาโนเมตร ซึ่งคาดว่าระดับอนุภาคดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงและกำจัดคราบสกปรกในเส้นใยผ้าได้ดีขึ้น การทดลองที่สองคือการทดสอบระยะเวลาการลอยตัวขึ้นของน้ำมันออกจากเนื้อผ้าหลังจากที่แช่ในน้ำยาซักผ้า ซึ่งใช้ตัวอย่างผ้า Polyester และ Cotton ที่ผ่านการชุบน้ำมันและย้อมด้วยสีย้อม Nile red มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนจุ่มลงในน้ำยาซักผ้า จากนั้นทำการจับเวลาและถ่ายภาพด้วยเทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์ โดยผลแสดงดังรูปที่ 1 พบว่าเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถกำจัดน้ำมันออกจากเนื้อผ้าทั้ง 2 ชนิดได้อย่างง่ายดาย การทดลองที่สามเป็นการถ่ายภาพเส้นใยของเนื้อผ้า Polyester และ Cotton ที่ผ่านการซักด้วยน้ำยาซักผ้า โดยใช้เทคนิค Scanning Electron Microscope (SEM) (รูปที่ 2) พบว่าหลังจากผ่านการซักด้วยน้ำยาซักผ้าสูตรดังกล่าว ผ้ามีความสะอาดมากขึ้นและยังคงรักษาคุณภาพของเส้นใยผ้าไว้ได้ดีไม่เป็นขุย การทดลองที่สี่เป็นการทดสอบคราบน้ำมันที่เหลือติดอยู่บนเนื้อผ้าหลังจากผ่านการซักด้วยน้ำยาซักผ้า โดยใช้เทคนิค FTIR Microspectroscopy ผลพบว่าน้ำยาซักผ้า Pao MICELLAR สามารถกำจัดคราบน้ำมันออกจากเนื้อผ้าได้มากที่สุด โดยสามารถกำจัดน้ำมันออกจากเนื้อผ้า polyester ได้คิดเป็น 93.75% เมื่อเทียบกับผ้าที่ยังไม่ซัก จากการทดลองดังกล่าว

          สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวผลิตภัณฑ์ และยืนยันความสามารถในการกำจัดคราบน้ำมันออกจากผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์และงานวิจัยดังกล่าวยังถูกการันตีด้วยรางวัลเหรียญทองในงานแสดงนิทรรศการเวทีนานาชาติ “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี อีกด้วย

 

Picture2

รูปที่ 2 แสดงคุณภาพและความสะอาดของเส้นใยหลังผ่านการซักด้วยน้ำยาซักผ้า Pao MICELLAR                 

 

Picture3

 รูปที่ 3 แสดงภาพ chemical image FTIR ติดตามคราบน้ำมันบนเนื้อผ้าผ้าที่ผ่านการซักด้วยน้ำยาซักผ้า Pao 

 

 

Pao Micellar4X 1 Pao Micellar4X

น้ำยาซักผ้าสูตร เปา Micellar 4X ของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

 

          หากภาคเอกชนท่านใดต้องการปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาในผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โทร. 044-217040 ต่อ 1607-9

 

ดร. สุกัญญา  ไชยป่ายาง, นายอนุชิต  เรืองวิทยานนท์, นางสาวณิชชากานต์ บริกุล และนางสาวสุนิษา  สุขสุทธิ์

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

Go to top