131409720 230631081832427 6453781125946812366 o

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เปิดบ้านต้อนรับ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

ซึ่งมาเข้าแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสถาบัน โดยมี ดร.นาวิน จันทร์ทอง นักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค และ ดร.แพร จิรวัฒน์กุล ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 1.1W ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมของสถาบัน ทั้งด้านกระบวนการผลิตแสงซินโครตรอน การนำแสงซินโครตรอนไปใช้ประโยชนในงานวิจัยด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ คณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม และเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนอีกด้วย

130757183 230631135165755 8763480168808814720 o 130768054 230629811832554 8308631608924726505 o 130801941 230630951832440 3172829083975563369 o

130826420 230630831832452 3444220468927044650 o 131100182 230630415165827 6649208886963081010 o 131101472 230628998499302 2534235257189899499 o

131106098 230628615166007 1289305093069821316 o 131260046 230627625166106 3946325661443122532 o 131271641 230628068499395 9129923119796757284 o

131276639 230630798499122 8083172333655744784 o 131395284 230617611833774 1347021856958112487 o 

131395284 230628325166036 1604253868381086612 o 131484986 230618005167068 2360166747814857821 o

Go to top