S 52945368

 

          วันนี้ (15 มกราคม 2564) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดําเนิน    ออกกําลังพระวรกายตามปกติ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 S 52945375   S 52945378

S 52945369 S 52945371

S 52945372  

Go to top