DSC 0131

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบัน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๒ ปี

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้อุทิศถวายพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมาตลอดระยะเวลาครองราชย์ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของบุคลากรสถาบัน เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2561 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และในโอกาสเดียวนี้ได้มีการจัดกิจกรรม “ต้นไม้ของพ่อ ในความทรงจำ” อีกด้วย

Go to top