banner facebook 1

 

   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ติดอันดับ 6 ของประเทศ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในนิตยสารวิทยาศาสตร์คุณภาพสูงในเครือ Nature research ประจำปี 2019

(ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563) มีจำนวนบทความวิจัยทั้งสิ้น 10 บทความ และมีจำนวนสัดส่วนความเป็นเจ้าของบทความ เท่ากับ 1.68 ทั้งนี้สถาบันมีบทความตีพิมพ์ด้านเคมีมากเป็นอันดับ 1 และติดอันดับ 3 ของประเทศในสาขาวิชาดังกล่าวอีกด้วย

nature 1      nature3 vert vert

อันดับการตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารวิทยาศาสตร์คุณภาพสูงในเครือ Naturn Research และจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ จำนวนสัดส่วนความเป็นเจ้าของผลงาน ในประเทศไทย


          การจัดอันดับของวารสาร Nature ประจำปี 2019 Nature Index ถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัยชั้นเลิศ โดยจัดลำดับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่มีผลกระทบสูงและเป็นที่ยอมรับของแต่ละสาขา แยกเป็นวารสารตามสาขาแขนงต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ Earth & Environmental Sciences, Physical Sciences, Chemistry และ Life Science

nature2

อันดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ด้านสาขาเคมี ของสถาบัน

 

ข้อมูลอ้างอิง : 2020 tables: Institutions | 2020 tables | Institutions | Nature Index

 

 

Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล