S 19882019

          รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบำเพ็ญกุศล นายชวลิต วัฒนกูล คู่สมรส (สามี) ดร.พรสวาท วัฒนกูล อดีตกรรมการบริหารสถาบันฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

S 14114985

S 19882015  S 19882017  S 19882018

 

Go to top