500832

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณ พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 88615 88623 

88619 88610 

88613 88614

500828 500829

 500830 500717

 500718 

Go to top