S 55238748


          ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ ยกทีมนักวิจัยจากสถาบันฯ ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีและอบรบเชิงลึกให้กับเจ้าหน้าที่ นักวิจัยของ บริษัทสหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ณ บริษัท สหวิริยาฯ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเหล็กรีดร้อน ด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สร้างนวัตกรรมร่วมกันต่อไป

 S 55238743 S 55238741 

S 55238747 S 55238745 


 S 55238746

 

Go to top