IMG 2615

     สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันฯ ประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ สรงน้ำพระ และไว้อาลัยแด่ผู้มีคุณูปการต่อสถาบันที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยตลอดทั้งกิจกรรม ได้มีการใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิค-19 ของ จ.นครราชสีมา อย่างเคร่งครัด

 IMG 2618  

S 55418919  S 55418923

S 7684145 S 7684146

IMG 2751 IMG 2774

S 7684148 S 7684144

 

Go to top