GOMD SLRI Workshop 2022 banner

  

การอบรม “กระบวนการศึกษาโครงสร้างของแก้วและวัสดุเชิงแสงหน้าที่พิเศษ โดยใช้เทคนิคแสงซินโครตรอน”
(The Glass and Optical Materials Division (GOMD-SLRI Workshop 2022))
ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ออดิทอเรียม ชั้น 4 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 1. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม       คลิกที่นี่ 

2. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม   คลิกที่นี่

3. กำหนดการ                            คลิกที่นี่

 

  

ความสำคัญและที่มาของโครงการ   

          ตามที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนและรองรับงานวิจัยของประเทศในหลากหลายสาขามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมานั้น ในการนี้ สถาบันฯ มีความประสงค์ที่จะจัดการอบรม เรื่อง “กระบวนการศึกษาโครงสร้างของแก้วและวัสดุเชิงแสงหน้าที่พิเศษ โดยใช้เทคนิคแสงซินโครตรอน (The Glass and Optical Materials Division (GOMD-SLRI Workshop 2022))” ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ออดิทอเรียม ชั้น 4 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยการอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายวิชาการและการอบรมปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านแก้วและเซรามิค ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ จากสถาบันวิทยสิริเมธี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงของสถาบันฯ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและการทดลอง มีส่วนร่วมในการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่าง ๆ และ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์ 

          1. สร้างเครือข่ายงานวิจัยทางด้านแก้วและวัสดุศาสตร์
          2. สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้สนใจในการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ตลอดจนการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลอง สถาบันฯ
          3. เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนและสร้างกลุ่มผู้ใช้ใหม่ที่สนใจงานวิจัยโดยใช้เทคนิค XAS และ XPS ณ สถาบันฯ
          4. เพื่อสนับสนุนการขอใช้บริการแสงซินโครตรอนและการสร้างผลงานทางวิชาการจากการใช้บริการแสงซินโคร-ตรอนให้แก่สถาบันฯ

 

วันเวลา/สถานที่ 

         ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

          ณ ห้องประชุมใหญ่ออดิทอเรียม ชั้น 4 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

กลุ่มเป้าหมาย        50 คน        

         1. นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แสงซินโครตรอนและผู้ใช้รายใหม่
         2. นักศึกษา (กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก) เป็นกลุ่มผู้ใช้แสงซินโครตรอนและผู้ใช้รายใหม่

         ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ฟรี  ผ่านระบบ  Online  คลิกที่นี่

         เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

         ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม: วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

 GOMD SLRI Workshop 2022 poster

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่             

สิร์ดาภัทร รอดไทย

ฝ่ายเลขานุการโครงการ ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

โทร 044-217-140 ต่อ 1602-1603

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

 

กำหนดการอบรม 

Thursday 26 May 2022

(Auditorium room, 4th Floor)

08:30-09:00

Registration

09:00-09:20

Opening ceremony by SLRI CEO

09:20-10:00

Overview of Synchrotron research on Glass & Optical Materials
by Dr. Pinit Kidkhunthod/ Prof. Dr. Rattikorn Yimnirun

10:00-10:20

Break

10:20-11:00

Synchrotron research of Luminescence Materials
by Assoc.Prof. Dr. Jakrapong Kaewkhao

11:00-12:00

Glass structural research
by Asst.Prof. Dr. Nattapol Laorodphan

12:00-13:00

Lunch

13:00-14:30

Synchrotron Tour
by Dr. Yingyot Pooarpon/ Dr. Narong Chanlek/ Dr. Supinya Nijpanich/ Dr. Phakkhananan Pakawanit/ Dr. Arunothai Rattanachata

14:30-15:00

Break

15:00-16:00

Case Study I
by Student 1

16:00-17:00

Case Study II
by Student 2

 

Friday 27 May 2022

(Auditorium room, 4th Floor)

09:00-10:00

Application of Scintillating materials for particle detectors
by Asst.Prof. Dr. Chinorat Kobdaj

10:00-10:40

Case Study III
by Student 3

10:40-11:00

Break

11:00-12:00

GOMD-SLRI Research discussion I
by Dr. Pinit Kidkhunthod/ Prof. Dr. Rattikorn Yimnirun / Assoc.Prof. Dr. Jakrapong Kaewkhao/ Asst.Prof. Dr. Nattapol Laorodphan

12:00-13:00

Lunch

13:00-15:00

GOMD-SLRI Research discussion I/ Closing
by Dr. Pinit Kidkhunthod/ Prof. Dr. Rattikorn Yimnirun/ Assoc.Prof. Dr. Jakrapong Kaewkhao/ Asst.Prof. Dr. Nattapol Laorodphan

15:00-15:20

Break

Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล