40390774 1912907155423286 1856289121643790336 o

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ คุณ หงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน พร้อมกันนี้ ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ และดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการสนับสนุนทางเทคนิค ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม และโรงเครื่องมือกลอีกด้วย

Go to top