• thaicern_banner

 

เปิดรับสมัคร ประมาณเดือนมกราคม 2566

 

องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป

download

 หน่วยประสานงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

 

สถาบันวิจัยเดซี

Desy 

 หน่วยประสานงาน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

สถาบันวิจัยไออนหนักจีเอสไอ
gsi 

หน่วยประสานงาน
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 

สถานีตรวจวัดนิวทริโนไอซ์คิวบ์
IceCube webheader fullcolor 2022

หน่วยประสานงาน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

 

 

Go to top