• thaicern_banner

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ Summer Student Programme 2023

  • CERN DESY GSI รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตามรูปด้านล่างนี้
  • IceCube ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่  www.narit.or.th

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์พร้อมกัน ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันเข้ารับการสัมภาษณ์ และทราบรายละเอียดโครงการที่ตนผ่านคุณสมบัติในเบื้องต้น ได้ที่ 0 4421 7040 ต่อ 1219 ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 

1 ประกาศรายชอสมภาษณ นศ 2566 Page 1

1 ประกาศรายชอสมภาษณ นศ 2566 Page 2 

รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

download

CERN Summer Student Program
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

Desy 

DESY Summer Student Program
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

gsi 

GSI Summer Student Program
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 

 IceCube webheader fullcolor 2022

IceCube Summer Student Program
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Go to top