• thaicern_banner

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ Summer Student Programme 2023

  • GSI, IceCube คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  • DESYคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประมาณต้นเดือนเมษายน 2566
  •  CERN ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ 

2 ประกาศรายชอ นศ เซรน ผผานการคดเลอก 2566 Page 1

 2 ประกาศรายชอ นศ เซรน ผผานการคดเลอก 2566 Page 2

รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

download

CERN Summer Student Program
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

Desy 

DESY Summer Student Program
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

gsi 

GSI Summer Student Program
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 

 IceCube webheader fullcolor 2022

IceCube Summer Student Program
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Go to top