• thaicern_banner

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ Summer Student Programme 2024

  • CERN DESY GSI IceCube ITER รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตามรูปด้านล่างนี้
    โดยมีกำหนดสัมภาษณ์พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันเข้ารับการสัมภาษณ์ ได้ที่ 0 4421 7040 ต่อ 1224 หรือ 091-017-3956 ภายในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 นะคะและติดตามรายละเอียดห้องสัมภาษณ์ต่อไป

2 ประกาศรายชอ นศ.มสทธสมภาษณ 2567 ลงนาม page 0001

 2 ประกาศรายชอ นศ.มสทธสมภาษณ 2567 ลงนาม page 0002

 

รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

download

CERN Summer Student Program
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

Desy 

DESY Summer Student Program
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

gsi 

GSI Summer Student Program
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 

 IceCube webheader fullcolor 2022

IceCube Summer Student Program
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

avatars sLqP6YM9Zdq6TsAO 6ARBRQ t240x240

ITER Summer Student Program
โครงการฝึกอบรมนานาชาติอิเทอร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Go to top