Menu
   

ข่าวสำคัญ

aum2018 24
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2561 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน

10year 8
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานหนึ่งทศวรรษสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) . . เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

31934478 1741147295932607 6432882456944181248 o

กว่า 10 ปีที่ร่วมคิดร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด วันนี้ทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ขอชวนทุกท่านร่วมงาน
.
“หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน” 
.
ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเฉลิมฉลองการย่างเข้าสู่ทศวรรษใหม่ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และจัดเพียงวันเดียวเท่านั้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ข่าววิจัย

อญมณสงเคราะหทนำมาทำวจย

อัญมณี หรือรัตนชาติ มาจากแร่ธาตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ นำมาผ่านการเจียระไน ขัดมัน แกะสลัก และนำมาใช้เป็นเครื่องประดับ มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ ความสวยงาม ความคงทนถาวร และความหายาก นอกจากนี้ คุณค่าและราคาของอัญมณีแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและลักษณะจำเพาะของอัญมณี เช่น สี ความโปร่งแสง ความวาว การกระจายของแสง เป็นต้น

ข่าวกิจกรรม

ขาวชวภาพ ๑๘๐๖๑๘ 0006

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 1” ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหาคร

ข่าวพัฒนา

เทคโนโลยีเตาเชื่อมโลหะต่างชนิดแบบไร้ตะเข็บในภาวะสุญญากาศได้รับการพัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ1703001736)

Main Menu

S 9175101 th s2016beamtimeAnnual Reviews 2016 2017
activitisbdsjobpurchasecartvisitcomplaint callstaff

 

 

Beam status

Facebook LikeBox

D1D2ซินโครตรอนแมกกาซิน Line SLRi

 

Go to top