Menu
   

ข่าวสำคัญ

S 12173440

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตัวแทนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย นางกนกพร  ไผ่นาค หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปได้นำดอกไม้จันทน์ที่เจ้าหน้าที่และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกันจัดทำขึ้น จำนวน 1,559 ดอก นำส่ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

16 15

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามอาคาร สิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

22365454 1275593459211849 528740424272083603 n

  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. และการพัฒนาทรัพยากร (Sub-committee on S&T Infrastructure and Resource Development- SCIRD) ณ Myanmar International Convention Center II กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดย ดร. ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ เป็นผู้แทนสถาบันฯ นำทีมงานความร่วมมือต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในวันที่ 12-15 ตค. 2560

ข่าววิจัย

Screenshot 1

อุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลายที่ต้องการทดสอบในปริมาณน้อย ประดิษฐ์ขึ้นโดยฝีมือนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ซึ่งมีราคาถูก ขนาดกะทัดรัด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านเคมีคลินิก เช่น ตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือด เป็นต้น

ข่าวพัฒนา

การเชื่อมชิ้นส่วนสุญญากาศระดับสูงนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญแลจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และเทคนิคในการเชื่อมที่พิเศษมากกว่าการเชื่อมทั่วไป ปัจจุบัน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ใช้กระบวนการเชื่อมแบบ TIG (Gas Tungsten – Arc welding) ซึ่งเป็นกรรมวิธีการเชื่อมที่ใช้ลวดทังสเตน (Tungsten Electrode) เป็นตัวอาร์ค และใช้แก๊สเฉื่อยเป็นเกราะปกคลุมบริเวณแนวเชื่อม

Main Menu

S 9175101 th s2016beamtimeactivitisbdsjobpurchasecartvisit callstaff

Beam status

Facebook LikeBox

Training | Workshop

 

700x300 fit Banner

Visitors Counter

ซินโครตรอนแมกกาซิน Line SLRi

Go to top