Menu
   

ข่าวสำคัญ

IMG 3339

นาวาโท กมล ศิริไล ประจำแผนกทดสอบเครื่องวัด กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เล่าทหราช่างยุทธโยธา จำนวน 50 ท่านเข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

MOU ทองกฤษ ๑๘๐๓๑๓ 0071

ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกองทุนนิวตัน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิขาการกับ Science and Technology Facilities Council (STFC) อันเป็นองค์กรรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางในการทำการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมแห่งชาติ

DSC 5883

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากบริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ตลอดจนบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าหารืองานวิจัยและเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมี ศ. น. ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน คณะผู้บริหารให้ การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ข่าววิจัย

อญมณสงเคราะหทนำมาทำวจย

อัญมณี หรือรัตนชาติ มาจากแร่ธาตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ นำมาผ่านการเจียระไน ขัดมัน แกะสลัก และนำมาใช้เป็นเครื่องประดับ มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ ความสวยงาม ความคงทนถาวร และความหายาก นอกจากนี้ คุณค่าและราคาของอัญมณีแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและลักษณะจำเพาะของอัญมณี เช่น สี ความโปร่งแสง ความวาว การกระจายของแสง เป็นต้น

ข่าวพัฒนา

เทคโนโลยีเตาเชื่อมโลหะต่างชนิดแบบไร้ตะเข็บในภาวะสุญญากาศได้รับการพัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ1703001736)

Main Menu

S 9175101 th s2016beamtimeactivitisbdsjobpurchasecartvisit callstaff

Beam status

Facebook LikeBox

D1ซินโครตรอนแมกกาซิน Line SLRi
Go to top