ข่าวสำคัญ

004 20170323 161714

         ซินโครตรอนไทย จับมือ สถาบัน MGI มาเลเซีย สร้างความร่วมมือวิชาการ ผลักดันวงการวิทยาศาสตร์อาเซียนมุ่งสู่สากล สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Malaysia Genome Institute (MGI) ประเทศมาเลเซีย

025 20170309 153108

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด จัดประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ชื่อ ASEAN NEXT 2017 เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนา วทน. ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระดับภูมิภาค

008 20170306 100514

ซินโครตรอน จับมือกับ โรงเรียนจิตรลดา จัดกิจกรรม “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย... ท่องแดนซินโครตรอน ครั้งที่ 2” สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มุ่งหวังปลูกฝังการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ เรียนรู้และทำความรู้จักกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนผ่านฐานการทดลองต่างๆ อีกทั้งการแสดง Science Show สุดตื่นตา ที่พาเด็กๆ ท่องไปในโลกของสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

ข่าววิจัย

หองปฏบตการแสงสยาม resize1

         มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิง และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในลำดับต้นๆ ดร.สุทธิดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.กาญจนา ธรรมนู นักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จึงได้ร่วมมือกันใช้แสงซินโครตรอน ในเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อินฟราเรด

ข่าวกิจกรรม

001 20170317 150045

         ดร.นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ Director Research & Development (R&D Strategies & Packaging) พร้อมด้วย ทีมนักวิจัยจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และร่วมหารือหารืองานวิจัยด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยมี ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ข่าวพัฒนา

image002

แม่เหล็ก steering, sextupole, quadrupole และ dipole (จากซ้ายไปขวา) ที่จัดเรียงในวงกักเก็บอิเล็กตรอน

Main Menu

th s2016 beamtimeactivitisbdsjobpurchasecartvisit callstaff

Beam status

Facebook LikeBox

Training | Workshop

sra bannerububanner irbanner2 02bannerawpesm

Visitors Counter

banner2resize 1170x480 fit line banner2
Go to top