Menu
   

ข่าวสำคัญ

S 12173440

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตัวแทนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย นางกนกพร  ไผ่นาค หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปได้นำดอกไม้จันทน์ที่เจ้าหน้าที่และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกันจัดทำขึ้น จำนวน 1,559 ดอก นำส่ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

16 15

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามอาคาร สิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

22365454 1275593459211849 528740424272083603 n

  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. และการพัฒนาทรัพยากร (Sub-committee on S&T Infrastructure and Resource Development- SCIRD) ณ Myanmar International Convention Center II กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดย ดร. ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ เป็นผู้แทนสถาบันฯ นำทีมงานความร่วมมือต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในวันที่ 12-15 ตค. 2560

ข่าววิจัย

เนอหม S Pure เบทาโกร

นครราชสีมา 16 ต.ค.- สถาบันแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุ่มหนุนอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสุกรไทย ร่วมมือเอกชนลุยวิจัยคุณภาพเนื้อสุกรเชิงลึก ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนภายใต้สภาพความร้อนที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงและพัฒนาเนื้อสุกรให้ได้เนื้อสุกรมีคุณภาพด้านคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด พบอุณหภูมิต้ม 70 องศา ทำให้ได้เนื้อหมูมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด ชี้นำผลวิจัยต่อยอดอุตสาหกรรมส่งออกเนื้อหมูต้มสุกของไทย

ข่าวกิจกรรม

1

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดงาน “Talent Mobility Fair 2017” เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ข่าวพัฒนา

slri2

ครม. สัญจรโคราช ได้ผล!! พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการที่ประเทศไทยจะมีเครื่องซินโครตรอนใหม่ ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม โดยให้ซินโครตรอน จัดทำรายละเอียดโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  เร่งผลักดันนวัตกรรมด้านการแพทย์ งานวิจัยโบราณคดีเชิงนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงงานวิจัยวัสดุขั้นสูงจากภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนงานด้านเกษตรและอาหาร หวังสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศได้ถึง 41,000 ล้าน/ปี

Main Menu

S 9175101 th s2016beamtimeactivitisbdsjobpurchasecartvisit callstaff

Beam status

Facebook LikeBox

Training | Workshop

 

700x300 fit Banner

Visitors Counter

ซินโครตรอนแมกกาซิน Line SLRi

Go to top