Menu
   

ข่าวสำคัญ

31934478 1741147295932607 6432882456944181248 o

กว่า 10 ปีที่ร่วมคิดร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด วันนี้ทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ขอชวนทุกท่านร่วมงาน
.
“หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน” 
.
ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเฉลิมฉลองการย่างเข้าสู่ทศวรรษใหม่ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และจัดเพียงวันเดียวเท่านั้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

DSC 6897

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนสำหรับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (ASEAN Workshop on X-ray Absorption Spectroscopy: AWX2018) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561

32472068 1751732838207386 5852001959954874368 o

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อการเฉลิมฉลองการเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ และช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาตลอดหนึ่งทศวรรษ

ข่าววิจัย

อญมณสงเคราะหทนำมาทำวจย

อัญมณี หรือรัตนชาติ มาจากแร่ธาตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ นำมาผ่านการเจียระไน ขัดมัน แกะสลัก และนำมาใช้เป็นเครื่องประดับ มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ ความสวยงาม ความคงทนถาวร และความหายาก นอกจากนี้ คุณค่าและราคาของอัญมณีแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและลักษณะจำเพาะของอัญมณี เช่น สี ความโปร่งแสง ความวาว การกระจายของแสง เป็นต้น

ข่าวพัฒนา

เทคโนโลยีเตาเชื่อมโลหะต่างชนิดแบบไร้ตะเข็บในภาวะสุญญากาศได้รับการพัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ1703001736)

Main Menu

S 9175101 th s2016beamtimeactivitisbdsjobpurchasecartvisitcomplaint callstaff

Beam status

Facebook LikeBox

D1ซินโครตรอนแมกกาซิน Line SLRi
Go to top