Menu
   

ข่าวสำคัญ

aum2018 24
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซนทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน...

10year 8
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานหนึ่งทศวรรษสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) . . เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

31934478 1741147295932607 6432882456944181248 o

กว่า 10 ปีที่ร่วมคิดร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด วันนี้ทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ขอชวนทุกท่านร่วมงาน
.
“หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน” 
.
ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเฉลิมฉลองการย่างเข้าสู่ทศวรรษใหม่ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และจัดเพียงวันเดียวเท่านั้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ข่าววิจัย

Screenshot 8

การสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร (Diamond-Like Carbon: DLC) บนวัสดุพื้นต่าง ๆ จะต้องเลือกเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ฟิล์มที่มีคุณสมบัติที่ดีและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ข่าวกิจกรรม

banner kku

พบกับ "สัมมนาวิชาการซินโครตรอน รูปแบบใหม่ "คลินิกวิจัยสัญจร" ได้ที่

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นี้

ข่าวพัฒนา

เทคโนโลยีเตาเชื่อมโลหะต่างชนิดแบบไร้ตะเข็บในภาวะสุญญากาศได้รับการพัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ1703001736)

Main Menu

S 9175101 th s2016beamtimeactivitisbdsjobpurchasecartvisitcomplaintstaff

Beam status

Facebook LikeBox

D1D2Annual Reviews 2016 2017line banner2call

Go to top