Menu
   
 • science2018
 • รางวัล
 • ลดโลกร้อน
 • sra นครปฐม

  banner Recovered

  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการอบรม “Synchrotron Radiation Applications” ให้กับกลุ่มผู้ใช้เทคนิค Small Angle X-ray Scattering (SAXS), เทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy (PES), เทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy (XAS), เทคนิค Photoemission Electron Microscopy (PEEM), เทคนิค Micro X-ray Fluorescence Spectroscopy/Imaging (XRF), เทคนิค Deep X-ray Lithography (DXL), และเทคนิค X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microscopy (XTM)

 • awxrf2018
 • IR
 • sra-xas

  banner

  โครงการอบรม “Synchrotron Radiation Applications on XAS Data Analysis and Introduction to XPS Technique”

  ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561

  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 • laamp

ข่าวสำคัญ

41971889 1936817863032215 6159052440416026624 o

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ครบ 10 ปี เมื่อวันที 19 กันยายน 2561 โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมพิธีบวงสรวงศาล ณ บริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่ของสถาบันฯ

41389635 1921705774543424 7801231545364119552 o

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และสถาบันไทย-เยอรมัน นำโดย คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย – เยอรมัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

      

S 13852678

 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เข้ารับรางวัล รางวัล เลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561

ข่าววิจัย

Screenshot 6

การพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความงามโดยการนำเอาความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่โดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสำอางให้ดีขึ้นเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ครีมกันแดดก็เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาโดยอาศัยอนุภาคนาโน (Nanoparticle, NPs) ของสารโลหะออกไซด์ที่สามารถสะท้อนรังสียูวีเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดด

ข่าวพัฒนา

1122

แสงซินโครตรอนผลิตจากเครื่องเร่งอนุภาคมีประจุชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ แสงซินโครตรอนที่ผลิตจากเครื่องดังกล่าว ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโครงสร้างระดับโมเลกุลและอะตอมในเชิงลึก ซึ่งแสงซินโครตรอนช่วยตอบโจทย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มากมายจึงมีผู้เข้าใช้บริการแสงที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) เป็นจำนวนมาก ความปลอดภัยในการใช้แสงซินโครตรอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สถาบันฯ ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

ข่าวกิจกรรม

banner Recovered

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการอบรม “Synchrotron Radiation Applications” ให้กับกลุ่มผู้ใช้เทคนิค Small Angle X-ray Scattering (SAXS), เทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy (PES), เทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy (XAS), เทคนิค Photoemission Electron Microscopy (PEEM), เทคนิค Micro X-ray Fluorescence Spectroscopy/Imaging (XRF), เทคนิค Deep X-ray Lithography (DXL), และเทคนิค X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microscopy (XTM)

ข่าวเยี่ยมชม

40390774 1912907155423286 1856289121643790336 o

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ คุณ หงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Main Menu

S 9175101 th s2016beamtimeactivitisbdsjobpurchasecartvisitcomplaintstaff

Beam status

Facebook LikeBox

D1Annual Reviews 2016 2017usergroupcall

Go to top