ถวายความอาลัย

Menu
   

OEVLWU1 Converted

ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

          ห้องปฏิบัติการแสงสยาม (Siam Photon Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ซึ่งเปิดให้บริการแสงซินโครตรอน และเครื่องมือที่ติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม แก่นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน โดยงานวิจัยที่เข้าใช้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

       1. งานวิจัยทั่วไป (General research) ซึ่งผู้ทำการวิจัยเปิดเผยงานวิจัย และมุ่งเปิดเผยผลงานสู่สาธารณะ เช่น โดยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยต่างๆ

       2. งานวิจัยเพื่อการค้า (Proprietary research)  ซึ่งผู้ทำการวิจัยปิดงานวิจัยเป็นความลับ และมุ่งหวังผลทางธุรกิจ

       3. งานวิจัยลับ (Classified research) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความลับทางราชการหรือความมั่นคง

        โดยนักวิจัย และผู้สนใจขอใช้บริการ จะต้องส่งข้อเสนอโครงการทางเว็บไซต์ www.slri.or.th ได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันฯ ประเมินโครงการก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง

        ส่วนงานบริการผู้ใช้ จะเป็นผู้ดำเนินการประสานงานแจ้งผู้ใช้บริการเรื่องผลการประเมินโครงการและผลการจัดสรรเวลาการเข้าใช้ (กรณีที่โครงการของท่านผ่านการประเมิน)

        สำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป กรุณาเข้าไปที่ ขอใช้แสง และกรณีเป็นผู้ใช้บริการใหม่ กรุุณาลงทะเบียนก่อนขอใช้แสง /หรือเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณากรอก log in และ password เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯ ได้ตลอดทั้งปี

        ผู้สนใจใช้บริการควรศึกษาเทคนิคที่ให้บริการที่ห้องปฏิบัติการแสงสยาม เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถประยุกต์ใช้เทคนิดนั้นๆ ในงานวิจัยที่เสนอได้ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของระบบลำเลียงแสงได้ในหน้าเว็บของแต่ละระบบลำเลียงแสง

         ข้อเสนอโครงการจะถูกพิจารณาคุณค่า (merit) ของงานวิจัย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันฯ เมื่อโครงการของท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

        สำหรับผู้สนใจใช้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยเพื่อการค้า/กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial projects) สามารถติดต่อกับส่วนงานพัฒนาธุรกิจ โดยตรงที่ ดร.วราภรณ์  ตัณฑนุช e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ คุณสุนันทา มาเมืองปัก e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร.0-4421-7040 ต่อ 1607-1608 และงานวิจัยที่เป็นความลับ โปรดติดต่อกับส่วนงานบริการผู้ใช้โดยตรง


หากมีข้อซักถาม หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: 044-217-040 ต่อ 1602-1605

 

หรือสามารถติดต่อผู้จัดการระบบลำเลียงแสง หรือผู้ดูแลของแต่ละเทคนิคได้โดยตรง

1.ระบบลำเลียงแสง BL1.1W:Multiple X-ray Techniques

ดร.แพร จิรวัฒน์กุล E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ระบบลำเลียงแสง BL1.2W:X-ray Imaging & Microtomography

ดร.แคทลียา โรจน์วิริยะ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (อยู่ระหว่างการ commissioning)

3. ระบบลำเลียงแสง BL1.2W:Small Angle X-ray Scattering,SAXS

ดร.ศิริวัช สุนทรานนท์ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ระบบลำเลียงแสง BL2.2:Time-resolved X-ray Absorption Spectroscopy,TRXAS

ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ระบบลำเลียงแสง BL3.2Ua:Photoelectron Emission Spectroscopy,PES

Dr.Hideki Nakajima E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. ระบบลำเลียงแสง BL3.2Ub:Photoemission Electron Microscopy,PEEM

ดร.พัฒน์ โพธิทองคำ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. ระบบลำเลียงแสง BL4.1:IR Spectroscopy & Imaging

ดร.กาญจนา ธรรมนู E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. ระบบลำเลียงแสง BL5.2:SUT-NANOTEC-SLRI XAS beamline

ดร.พินิจ กิจขุนทด E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. ระบบลำเลียงแสง BL6a:Deep X-ray Lithography,DXL

ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล  E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. ระบบลำเลียงแสง BL6b:micro-X-ray Fluorescence,micro-XRF

ดร.จิตริน ชัยประภา E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. ระบบลำเลียงแสง BL7.2W:Macromolecular Crystallography,MX

ดร.ชมภูนุช ส่งสิริฤทธิกุล E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. ระบบลำเลียงแสง BL8:X-ray Absorption Spectroscopy,XAS

ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

sv
st3

st4


1234567891011


1011

 

Go to top