สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.วันวิสา  ลิ้มพิรัตน์ และ ดร.ศิริวัช  สุนทรานนท์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 8 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์ ร่วมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

P1070461 1  P1070463 2  P1070465 3 

P1070475 5  P1070469 4  P1070476 5

Go to top