DSC 5060

พล.ร.ต.ประวิณ จิตตินันทน์ รอง ผู้บัญชาการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะอาจารย์ ข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 จำนวน 100 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2561 โดยมีศาสตราจารย์นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายแนะนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านศิลปวัฒนธรรม วัสดุศาสตร์ และงานทางด้านอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ คณะเยี่ยมชมได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเป็นบริเวณที่นักวิจัยนำแสงซินโครตรอนที่ผลิตขึ้นจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านต่างๆ อีกด้วย

#SLRI #ซินโครตรอน #แสงซินโครตรอน

Go to top