Menu
   

IMG 1398

ซินโครตรอน จับมือกับ โรงเรียนจิตรลดา จัดกิจกรรม “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย... ท่องแดนซินโครตรอน ครั้งที่ 3”

สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มุ่งหวังปลูกฝังการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ เรียนรู้และทำความรู้จักกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนผ่านฐานการทดลองต่างๆ อีกทั้งการแสดง Science Show ที่พาเด็กๆ ไปรับรู้ถึงความทรงพลังของคลื่นเสียง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถมศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ... ท่องแดนซินโครตรอน ครั้งที่ 3” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่รุ่นเยาว์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน
กิจกรรมเริ่มด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แสงซินโครตรอน ลำแสงสุดล้ำ” โดย ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ต่อด้วย walk rally 10 ฐานการทดลอง ที่มีทั้ง ฐานการทดลองสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระดิ๋งในสุญญากาศ เม็ดโฟมเต้นระบำ เครื่องเปลี่ยนทรงผมสุดแนว ยาสีฟันช้าง ถอดรหัสลับจากดีเอ็นเอ และการสร้างภูเขาไฟอย่างง่าย เป็นต้น ซึ่งแต่ละฐานการทดลอง เด็กๆ จะมีส่วนร่วมในการออกแบบการทำการทดลองด้วยตัวเอง ฝึกการคิด การตัดสินใจ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ปิดท้ายด้วยการแสดง Science Show ในหัวข้อ “Fun with waves” ที่ชวนให้บรรดาเด็กๆ มาสังเกตคลื่นเสียง และรับรู้ถึงความทรงพลังของคลื่น

Go to top