Menu
   

20180223 17

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 2 ผู้นำด้านเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ ผ่านการวิจัยเชิงลึกด้วยแสงซินโครตรอน สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล รองรับการแข่งขันในระดับสากล

นครราชสีมา : เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดเผยว่า “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นสถาบันที่ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อการวิเคราะห์วิจัยมากว่า 10 ปี ด้วยคุณสมบัติพิเศษของแสงซินโครตรอนทั้งวิเคราะห์ตัวอย่างได้ลึกถึงในระดับอะตอมและโมเลกุล มีอำนาจทะลุทะลวงสูง และไม่ทำลายสารตัวอย่าง รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ได้แม้สารที่ต้องการวิเคราะห์นั้นมีอยู่ปริมาณน้อยมากๆ จึงตอบโจทย์ได้ทั้งงานวิจัยภาควิชาการ และงานทางด้านอุตสาหกรรม และด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี สถาบันฯ จึงมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ในครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศถึงขีดความสามารถของไทยในระดับสูงของการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐร่วมกับเอกชน ประกาศถึงความแข็งแรงของการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟระดับมาตรฐานโลก ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ซีเกทให้ความสำคัญกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจำเป็นต้องใช้ความรู้ในศาสตร์หลายด้าน ด้วยเหตุนี้ ซีเกทจึงมีโครงการร่วมกับสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่วิศวกรและบุคลากรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รวมถึงซีเกท เพื่อร่วมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ผ่านการวิจัยเชิงลึกด้วยแสงซินโครตรอนสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการต่อยอดให้กับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยรวม”

Go to top