Menu
   

DSC 1147

ในวันนี้ (16 พ.ย. 2560) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ ซินโครตรอน ไทยแลนด์ เซ็นทรัลแล็บ

พร้อมด้วย อธิการบดีและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมโครงการสำคัญต่างๆ ของซินโครตรอน อาทิ เตาเชื่อมในสภาวสุญญกาศ เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับบำบัดมะเร็ง ระบบแม่เหล็กสำหรับเครื่องอนุภาค และห้องปฏิบัติการแสงสยาม เป็นต้น 

ในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า “การได้มาเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนครั้งนี้ทำให้เกิดความมั่นใจอย่างยิ่งว่าการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 จะสามารถขับเคลื่อนได้จริง โดยเฉพาะงการยกระดับผลงานด้านนวัตกรรม ซึ่งสถาบันแห่งนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อันจะนำไปสู่การร่วมสร้างสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของประเทศในอนาคต”

Go to top